[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 3, Sayfa(lar) 171-173
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Perforated appendicitis in incarcerated incisional hernia sac
Mehmet Üstün, Halit Batuhan Demir, Bengi Balcı Çetindağ, Levent Uğurlu, Tayfun Kaya, Cengiz Aydın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
Keywords: Perforated appendicitis, vermiform appendix, abdominal hernia

Appendix vermiformis is rarely found in the abdominal wall hernias. Acute appendicitis, an additional frequent cause of the acute abdomen, can also occur in these hernia sacs. We performed appendectomy and anatomical repair to a patient who had perforated appendicitis in incarcerated incisional hernia sac. Rarely, inflamed appendix can occur in incarcerated abdominal wall hernias.

[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]