[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2018, Cilt 57, Sayı 3, Sayfa(lar) 174-177
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Granulomatosis with polyangiitis; activation or infection?
Mete Kara1, Özün Bayındır1, Figen Yargucu Zihni1, Gonca Karabulut1, Selen Bayraktaroğlu2, Hayriye Koçanaoğulları1, Neşe Çelebisoy3, Fahrettin Öksel1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Keywords: Granulomatosis with polyangiitis, infection, immunosuppressive agents

Granulomatosis with polyangiitis is a life-threatening disease that affects many systems. Treatment strategies improve the disease but also increase the susceptibility to infections. Infections are the most important cause of death within the first year of diagnosis. The infections that can be seen in the course of the disease should always be considered in the differential diagnosis with disease activation. Clinical course, laboratory examinations, pathological examinations and radiological imaging are helpful in differential diagnosis. With the diagnosis of granulomatous polyangiitis in our case, we tried to draw attention to infections that could be confused with disease activation.

[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]