[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-063
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Brenner tumor of the ovary: A single center experience
Nuri Yıldırım1, Gürdeniz Serin2, Çağdaş Şahin1, Duygu Güzel1, Ayşegül Dikmen1, Levent Akman1, Necmettin Özdemir2, Osman Zekioğlu2, Mustafa Coşan Terek1, Ahmet Aydın Özsaran1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ġzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ġzmir, Türkiye
Keywords: Brenner, ovary, epithelial

Aim: In this study, clinical features of a rare ovarian tumor, Brenner tumor was emphasized.

Materials and Methods: Patients who were operated in Ege University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology and diagnosed with Brenner tumor were included. In this retrospective research, age of the patient, tumor size, tumor localization, indication for operation, type of operation, coincident histopathological findings and the behavior of the tumor (benign, malignant) were recorded.

Results: Mean age of the 26 patients whom included into the study was 54. In only one patient, malignant Brenner tumor was detected; others were benign. Except two patients, all of the diagnosis were incidental and the tumor size equal to or less than 1 cm in these patients.

Conclusion: Generally, Brenner tumors are benign and incidental neoplasms. They are detected in small sizes especially in patients operated for other gynecological pathologies. Malignant Brenner tumors behave as other malignant epithelial ovarian neoplasms.


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]