[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Ege Journal of Medicine
2019, Cilt 58, Sayı 1, Sayfa(lar) 081-083
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Primary ileal myeloid sarcoma successfully treated with unrelated allogeneic stem cell transplantation
Püsem Patır1, Gülsüm Akgün Çağlıyan2, Nur Soyer1, Nazan Özsan3, Filiz Vural1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Pamukkale, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Keywords: Myeloid sarcoma, allogeneic stem cell transplantation

Myeloid sarcoma is an extramedullary involvement of immature myeloid proliferation that is also referred to as granulocytic sarcoma or chloroma. Only 6.5% of myeloid sarcomas derive from the gastrointestinal tract. Herein, we present a case of primary myeloid sarcoma originating from the gastrointestinal tract in order to increase understanding of the disease and provide a reference for individualized therapies.

[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]