[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2003, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-139
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
RENAL LEİOMYOSARKOM : OLGU SUNUMU
Nilay ŞEN1, Nagihan ÇOLAKOĞLU1, Zafer SINIK2, S. Ender DÜZCAN1
1Pamukkale Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar sözcükler: böbrek, leiomyosarkom
Özet
Renal leiomyosarkom son derece nadir bir tümördür ve hastanın klinik prezentasyonu ve radyolojik bulguları kesin olarak preoperatif tanı koymaya yardımcı değildir. Başlıca tedavi adjuvan radyoterapi veya kemoterapi ile birlikte veya tek başına radikal nefrektomidiı: Prognozu kötüdür. Biz, tanısını immünohistokimya ile doğruladığımız primer renal leiomyosarkom olgusu sunduk.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]