[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2005, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-122
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
RHESUS ALLOİMMUNİZASYONU OLAN GEBELİKLERE YAKLAŞIM : OLGU SUNUMU
Sermet SAĞOL, Fuat AKERCAN, Pınar SOLMAZ YILDIZ, Mert KAZANDI, Teksin ÇIRPAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar sözcükler: Rh alloimmunizasyonu, intrauterin transfüzyon
Özet
Rh uyuşmazlığına bağlı oluşan hemolitik hastalık, geçmişte perinatal mortalite ve morbiditenin önemli bir sebebiydi. Son 50 yıl içinde takip ve tedavide ortaya çıkan gelişmelerle, insidans hızla azalarak 1000 doğumda 1-6'lara kadar inmiştir. Bu yayında kliniğimizde hidrops fetalis tanısı almış iki olgu bildirilmiş ve rhesus alloimmunizasyonu olan gebeliklerdeki yaklaşım tartışılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]