[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2005, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-130
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
İNVAZİV MOL HİDATİDİFORM : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Mustafa Cosan TEREK1, Levent AKMAN1, Osman ZEKİOGLU1, Yılmaz DİKMEN1, Yıldız ERHAN1, Mustafa ULUKUŞ1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, İzmir
Anahtar sözcükler: mol, invaziv mol, metastaz
Özet
İnvaziv mol nadir görülmesine rağmen, doğurganlık çağındaki genç kadınlarda gözlenmesi ve hızlı tedavi edilmezse mortal sonuçları nedeni ile önemlidir.

Makalemizde 37 yaşında ve 42 yaşında, küretaj sonrası devam eden vajinal kanama ve 25 yaşında küretaj sonrası human koryonik gonadotropin (hCG) değerinde devam eden yükselme nedeni ile başvuran üç hastamız sunulmuştur. İnvaziv mol tanısı alan hastalara kemoterapi uygulandı. Paritesini tamamlamış olan iki hastamıza histerektomi uygulandı, fertilitesinin korunması arzusu olan hastamıza ise hCG değeri negatif olduğu için takibe alındı.

Molar gebelik küretajı sonrasında, hastaların %15-20'inde postmolar gestasyonel trofoblastik hastalık gelişebilir. Küretaj sonrasında devam eden vaginal kanama, hCG değerlerinin düşmemesi veya yükselmesi ve kalıcı teka lutein kistleri en sık gözlenen bulgulardır. Bu hastalarda metastaz araştırması yapılmalıdır. Genellikle, küretaj sonrasında kemoterapi gerekir ve bazende histerktomi yapılabilir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]