[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-127
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
İlk yıl asistanı aydınlatılmış onam alabilir mi?
Makay Ö1, Samancılar Ö2, Terek C. M3, Apaydın A4, Palamar M5, Dökümcü Z 6, Şimşir A7, İçöz G1, Kaplan H1
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi AD
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi AD
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD
5 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göz Hastalıkları AD
6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Cerrahisi AD
7 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji AD
Anahtar sözcükler: aydınlatılmış onam, tıbbi etik, cerrahi, asistan eğitimi
Özet
Giriş: Değişen Türk Ceza Kanunu ile birlikte aydınlatılmış onamın öneminin artması nedeni ile cerrahi kliniklerindeki ilk yıl asistanlarının bilgilendirilmiş onam konusundaki yeterliliğini ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 7 cerrahi kliniğinde eğitim gören toplam 25 ilk yıl asistanı katıldı. Asistanlardan her bir klinikte en sık uygulanan cerrahi uygulamaların risklerini, yararlarını ve alternatif tedavi yöntemlerini kaydetmeleri istendi. Bunun yanı sıra, cerrahi işleme yönelik olarak hasta tarafından sık sorulabilecek soruları yanıtlayabilecek bilgi düzeyleri sorgulandı.

Bulgular: Hiçbir asistanın uygulamanın risklerini, yararlarını ve alternatif tedavi yöntemlerini eksiksiz olarak aktaramadığı görüldü. Asistanların yalnızca % 24'ü uygulanan cerrahi işlemlerin risklerini, yararlarını ve alternatif tedavi yöntemlerini hastaya aktaracak kadar yeterli bilgiye sahip idi. Yine, asistanların ancak %58'inin hasta tarafından sorulacak herhangi bir soruyu cevaplayabilecek düzeyde olduğu tespit edildi.

Sonuç: Ülkemizde hasta hakları konusundaki gelişmeler ve Türk Ceza Kanunu'ndaki düzenlemelerle, kliniklerin asistan eğitiminde ‘hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam' konusuna daha geniş yer vermeleri gerekmektedir.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]