[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-150
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Denizli'deki 6-7 yaş okul çocuklarında allerjik hastalıklarının prevalansları
Akcay A1, Tamay Z2, Dağdeviren E1, Zencir M2, Ones U3, Guler N3
1 Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, DENİZLİ
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İSTANBUL
3Pamukkale Üniversitesi Pamukkale Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, DENİZLİ,
Anahtar sözcükler: Astım, allerjik rinit, ekzema, ISAAC, prevalans
Özet
Giriş : Çocuklarda alerjik hastalıklar çok sıktır. Denizlide alerjik hastalıklarının prevalansını gösteren yeterli bir çalışma yoktur. Bu çalışma Denizli'deki allerjik hastalıkların ve semptomlarının prevalanslarını değerlendirmek, Türkiye'deki diğer iller ve diğer ülkelerde yapılan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırmak için yapıldı.

Gereç ve Yöntem : Denizli il merkezinde 26 okulda yaşları 6-7 olan 3000 çocuğa Türkçe'ye çevrilmiş “International Study of Asthma and Allergy in Childhood (ISAAC)” anketi kullanıldı. Anketlerin 2467'si (%82.23) çocukların aileleri tarafından dolduruldu.

Bulgular : Hayat boyu hışıltı, doktor tanılı astım, rinit, doktor tanılı allerjik rinit, kaşıntılı kızarıklık ve doktor tanılı ekzemanın prevalansları sırasıyla %22.3, %17.3, %33.5, %6.1, %11.3 ve %2.8 olarak bulundu.

Sonuç : Bu çalışma Denizli ilinde 6-7 yaşındaki okul çocuklarında ISAAC yöntemi ile yapılan ilk prevalans çalışmasıdır. Türkiye'deki allerjik hastalıklarının prevalanslarının yurt içi ve yurt dışı bölgelerle sağlıklı olarak karşılaştırılabilmesi için Türkiye'nin diğer illerinde de standart yaş grubu ve yöntemlerle yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]