[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-154
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Gebelerde grup B streptokok kolonizasyonu ve antimikrobiyal direnç paterni
Karakuş M, Karaca Derici Y, Günçiner Ş
Dr. Ekrem Hayri ÜSTÜNDAĞ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Mikrobiyoloji laboratuarı, İzmir
Anahtar sözcükler: Grup B streptokok, vaginal kolonizasyon, antimikrobiyal direnç
Özet
Giriş : Bu çalışma grup B streptokokların (GBS) anne ve yenidoğan enfeksiyonlarındaki önemi dikkate alınarak üçüncü trimestr gebelerde GBS kolonizasyon oranını ve antimikrobiyal direnç profilini belirlemek amacıyla yapıldı.

Gereç Yöntem: Bu prospektif çalışmada üç aylık süre içinde üçüncü trimestrdeki 112 gebeden vaginal, rektal ve üretral sürüntü örnekleri alındı.

Bulgular : Toplam kolonizasyon oranı %8, vaginal kolonizasyon oranı %2.6 olarak saptandı. Hiçbir kökende penisilin, klindamisin, azitromisin, seftriakson, sefazolin, sefotaksim direnci saptanmazken kökenlerin tamamı tetrasikline dirençli bulunmuştur.

Tartışma : Sonuç olarak hamilelerin GBS taşıyıcılığı yönünden taranması ve antimikrobial direnç paterninin araştırılmasının intrapartum profilaksiye yön vermek açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]