[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 155-157
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Etkin bir sunum yapmanın öyküsü
Şahin H.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı
Anahtar sözcükler: özel çalışma modülü (ÖÇM), sunum becerileri, tıp öğrencileri
Özet
Giriş : Sunum becerileri ÖÇM uygulamalarında öğrenci başarısını değerlendirmede kullanılan önemli bir kriterdir. Geribildirimlerde, öğrenciler ÖÇM uygulamalarında sunum becerilerinin önemli bir eksiklik olduğunu ifade etmişlerdir. Mezuniyet öncesi eğitim programımızda bu konuya ilişkin herhangi bir eğitim programı bulunmamaktadır. Bu nedenle konuya odaklı bir ÖÇM uygulaması hazırlanmış ve ilk kez uygulanmıştır. Bu yazıda söz konusu ÖÇM uygulaması konusunda bilgi verilecektir.

Gereç ve Yöntem : ÖÇM uygulaması 11-15 Aralık 2006 tarihleri arasında yürütülmüş ve uygulamaya ikinci sınıftan on öğrenci katılmıştır. İlk gün sunum hazırlama ile ilgili kuramsal bir ders verilmiştir. İkinci ve üçüncü günde her bir öğrenci sunumları için konularını seçmişler ve ilgili materyali taramışlardır. Diğer günlerde, her bir öğrenci sözlü olarak sunumlarını yapmıştır.

Bulgular : Sunumlarda, sunum konularının seçilmesi, materyalin bir araya getirilmesi, bilginin sentezlenmesi ve slaytların oluşturulmasında tüm öğrencilerin başarılı olduğu gözlenmiştir. Tüm öğrencilerin sunumunun profesyonelce olduğu izlenmiştir. Oturum sonunda her bir öğrenciye eğitici ve diğer katılımcılar tarafından konu seçimi, sunum becerisi ve zaman kullanımı konusunda sözlü geribildirim verilmiştir. Öğrenciler sunum hazırlamada kuramsal dersten etkin olarak yararlanmışlardır.

Sonuç : Özel çalışma modülü uygulaması ve geribildirimler sunum becerileri gibi konuya odaklı, ve yoğun eğitimler mezuniyet öncesi eğitimin erken dönemlerinde verilmelidir. Bu gerekçeye dayanarak bu özel çalışma modülü gelecek yıl da tekrarlanacaktır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]