[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-161
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Papiller sinsityal metaplazi ve villoglandüler endometrioid adenokarsinom birlikteliği
Akbulut M1, Zekioğlu O3, Terek C. M2, Özdemir N3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
2Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD
3Ege Üniversitesi Patoloji ABD
Anahtar sözcükler: papiller sinsityal metaplazi, villoglandüler endometrioid adenokarsinom
Özet
Endometriyal karsinomlarda ve bazı non-neoplastik endometriyal proliferasyonlarda papilla oluşumu ve farklı epiteliyal metaplaziler görülebilir. Papiller sinsityal metaplazi özellikle küretaj materyallerinde, seröz papiller karsinom ile karışabilir ya da altta yatan bir tümör ile birliktelik gösterebilir.

Bu çalışmada 52 yaşındaki kadın hastada papiller sinsityal metaplazi ve villoglandüler endometrioid adenokarsinom birlikteliği sunulmuştur.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]