[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2007, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-182
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Jeneralize verrü tedavisinde sistemik interferon alfa - 2a: bir olgu sunumu
Ertam İ, Ertekin B, Ünal İ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı İzmir
Anahtar sözcükler: İnterferon alfa, tedavi, verrü
Özet
Deri ve müköz membranları etkileyen human papilloma virus (HPV) enfeksiyonları tüm dünyada oldukça yaygın olarak görülmektedir. Bu enfeksiyonlar benign veya malign tümörlere neden olabilmesi nedeniyle önemlidirler.

Kırk dokuz yaşında kadın hasta kliniğimize vücudunda, yüzünde ve ağız içinde otuz yıldan beri mevcut olan siğiller nedeni ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik saptanmadı. Dermatolojik muayenesinde, her iki el dorsumunda, ayak bileğinde, yüz ve anogenital bölgede çok sayıda açık kahverenkte yer yer plan yer yer verrüköz lezyo nlar saptandı. Oral bakıda dil üzerinde ve bukkal mukozada verrüköz papüller izlendi. Daha önce koterizasyon ve eksizyon tedavileri uygulanan ve cevap alınamayan olguya, lezyonlarının yaygın olması nedeniyle, subkutan olarak haftada 3 gün, 3 milyon ünite interferon alfa-2a tedavisi başlandı ve 12 hafta devam edildi.

Hastanın ayak bileğindeki ve el dorsal yüzdeki lezyonlarında kısmi gerileme izlendi; diğer lezyonlarında ise değişiklik saptanmadı. Sistemik interferon tedavisi, kondiloma akkümünata, anogenital kanser, laringeal papilloma ve verrü gibi HPV enfeksiyonu ile ilişkili hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir. Burada, jeneralize verrüleri için İFN uygulanan bir olgu sunulmakta ve konu literatür bilgileri ışığında tartışılmaktadır.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]