[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2001, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-014
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
TANISAL SİTOLOJİDE İMMUNOSİTOKİMYANIN YERİ
Ali VERAL, Deniz NART, Özden GÜNEL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar sözcükler: immünositokimya, sitoloji, immunohistokimya
Özet
Bu araştırmada immunositokimyasal uygulamanın tanısal güçlük yaşanan olgulardaki etkinliğini ve bu yönde uygulanan tekniklerin sonuçlar üzerine olan etkisini incelemek amacıyla 60 olguya ait 64 sitolojik materyale çeşitli primer antikorlardan oluşan immunositokimyasal boyamalar yapıldı.

Çalışmanın sonucunda immunositokimyasal bulguların immunhistokimyasal bulgularla uyumlu olduğu ve sitolojik tanıya katkısı olduğu saptandı Ayrıca yöntemin dekolorize preparatlara uygulanmasının birçok olguda immunositokimyasal sonuçlara olumsuz etkisinin olmadığı görüldü.

  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]