[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2001, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 071-073
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
PANKREATİK GASTRİNOMA: OLGU SUNUMU
Sevil SAYHAN1, Nilgun DİCLE1 Hasan SAYHAN2
1 SSK Ege Doğum Evi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi. Patoloji Servisi, İzmir
2 SSK İzmir Eğitim Hastanesi, III. Cerrahı Servisi, İzmir
Anahtar sözcükler: pankreas, g hücresi, gastrinoma
Özet
Bu çalışmada pankreas kuyruğunda yerleşik 5x4x3 cm boyutlarında kitlesi olan 38 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır. Hasta 9 yıldır yineleyen duodenal ülser yakınmaları nedeniyle alem ve sağaltımda idi. Yapılan batın ultrasonogram ve bilgisayarlı tomografi incelemelerinde pankreas kuyruğunda solid kitle saplandı. Cerrahi olarak çıkarılan tümör makroskobik olarak gri beyaz renkte, kısmen kapsüllü görünümde idi. Mikroskobik incelemede küçük, uniform, kuboidal hücrelerin oluşturduğu adacıklar, oldukça vasküler stroma ile birbirinden ayrılmıştır. Yapılan immunohistokimyasal boyamada kromagranin ile tüm tümör hücrelerinde (+) boyanma, gastrin ile boyamada bazı tümör hücrelerinde (+J boyanma izlendi Klinik morfolojik ve immunohistokimyasal bulgular ışığında gastrinoma olarak değerlendirilen bu olgu ender görülmesi nedeniyle sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]