[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2016, Cilt 55, Özel Sayı
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Yaşlanma, birey ve toplum: Yaşlanmaya sosyolojik bakış
Aylin Nazlı
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, İzmir
Anahtar sözcükler: Yaşlanma, toplum, bireysel yaşlanma, toplumsal yaşlanma, sosyolojik bakış
Özet
Yaş, biyolojik bir kategori olduğu kadar sosyal bir kategoridir. Bireyin sosyal bir varlık olması ve toplum denilen sosyal bir ortamda yaşıyor olmasından dolayı yaşlanma, sosyal bir içeriğe de sahiptir. Bu sosyal içeriği oluşturan faktörler, yaşlanmayı sosyal bir olguya dönüştürmektedir. Sosyoloji, yaşlanmaya sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Sosyolojik açıdan yaşlanma olgusu, sosyal bir bağlam içinde, bireyi ve toplumu içeren sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörlerle iç içelik sergilemektedir. Bu yazının amacı ise yaşlılık olgusunun sosyal içeriğini, bireysel ve toplumsal düzlemler temelinde, sistematik bir biçimde açıklamak ve yaşlanmanın sosyolojik içeriğini yaşlılık olgusu temelinde ortaya koymaktır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]