[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2016, Cilt 55, Özel Sayı
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Yaşlı sağlığının sosyal belirleyicileri
Aliye Mandıracıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar sözcükler: Sosyal belirleyiciler, sağlık, yaşlı
Özet
Toplumda kırılgan gruplardan biri de özellikle de sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan yaşlılardır. Cinsiyet, yaş, ırk, etnisite, eğitim, sosyoekonomik durum, yaşam standartları, yaşanılan yer, fakirlik, yalnızlık, sosyal izolasyon, sosyal dışlanma yaşlı sağlığının önemli sosyal belirleyicileridir. Sağlığın sosyal belirleyicileri, sağlık eşitsizliklerini ortaya çıkaran faktörlerdir. Sosyal faktörlerin sağlığa etkisinin anlaşılması ve bunlara karşı eylemler, yaşlılar için hayatidir. Bu makalede, yaşlı sağlığını etkileyen sosyal belirleyicilerin önemi hakkında literatür gözden geçirilmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]