[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
2016, Cilt 55, Özel Sayı
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
Yaşlıda ruh sağlığını koruma-pozitif psikoloji ve müdahale yöntemleri
Melis Öztürk
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir
Anahtar sözcükler: Pozitif psikoloji, mutluluk, iyi oluş, yaşlı, müdahale yöntemleri
Özet
Pozitif psikoloji, insan davranışının, bozulanı tamir eden hastalık modeli çerçevesinde açıklanmasına karşı çıkan yeni bir psikoloji yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, normal insan davranışının olumlu bireysel özelliklerine odaklanmaktadır. Bu doğrultuda, hayatı yaşamaya değer kılan değer ve deneyimlerle ilgilenmektedir. Buna göre, mutluluk, iyi-oluş, özgecilik, yaşam doyumu, iyimserlik en çok merak edilen araştırma konuları olmuştur. Pozitif psikoloji sadece normal insan davranışı hakkında bilgi sağlamaz, aynı zamanda müdahale yöntemleri geliştirerek, ruh sağlığının korunmasına yönelik önerilerde bulunur. Mutluluk, iyi-oluş ve yaşam doyumunu arttırmak için geliştirilen bu yöntemler, yaşlı bireylerin ruh sağlığını korumak için de uygulanmaktadır. Bu yazının amacı, yaşlı bireyler için ruh sağlığının korunmasına yönelik pozitif psikoloji yaklaşımı ve müdahalelerinin etkili olup olmadığını göstermektir. Birinci bölümde, pozitif psikolojinin temel varsayımları, tarihçesi ve araştırma alanlarından bahsedilmekte, ikinci ve üçüncü bölümlerde temel kavramlar olan mutluluk ve iyi oluş, ruh sağlığı korunması açısından tartışılmakta, son bölümde de yaşlı için pozitif psikoloji müdahale yöntemleri, ilgili literatür doğrultusunda sunulmaktadır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]