Yıl 2016, Cilt 55 , Sayı 2, Sayfalar 55 - 58 2016-06-01

Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı
The prevalence of gestational diabetes mellitus in pregnants who applied to the maternity outpatient clinic of a university hospital

Gülşah BALIK [1] , Serap Baydur ŞAHİN [2] , Yeşim Bayoğlu Tekin [3] , Şenol Şentürk [4] , Mehmet Kağıtcı [5] , Figen Kır ŞAHİN [6]


Amaç: Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) gebeliğin önemli bir komplikasyonudur. Fetal ve maternal morbidite ve mortaliteye neden olur. GDM taramasında tek ve iki basamaklı tarama testleri kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinin doğum polikliniği'ne başvuran gebelerde GDM prevalansının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Obstetrik kliniğimize 01.01.2012 ve 31.12.2013 tarihleri arasında başvuran 24-28 gebelik haftasındaki gebeler retrospektif olarak incelendi. Amerikan Diabet Birliği kriterlerine göre tek basamaklı tarama testi ile diabet taraması yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. GDM prevalansı hesaplandı. Bulgular: GDM prevalansı % 24.8 (383/1536) olarak tesbit edildi. GDM olan ve olmayan hastaların yaş ortalaması sırasıyla 31.37±6.56 ve 28.28±5.71 olarak bulundu. Her iki grubun yaş ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.00). Sonuç: Gebe grubumuzda GDM prevalansı yüksek bulundu. İleri anne yaşı GDM için bir risk faktörüdür. Tek basamaklı tarama testi ile GDM prevalansının yüksek çıktığına inanmaktayız. Tek basamaklı tarama testi yeniden gözden geçirilmelidir.
Aim: Gestational diabetes mellitus (GDM) is an important complication of pregnancy. It causes fetal and maternal morbidity and mortality. One or two step screening tests can be used for screening of GDM. The goal of this study is to investigate the prevalence of GDM in women who applied to the maternity outpatient clinic of a university hospital. Materials and Methods: Pregnant women who presented to our obstetrics clinic between 01.01.2012 and 31.12.2013 and those who were at their 24th-28th weeks were investigated retrospectively. The patients who were screened with one step screening and those whose diabetes screening were done according to American Diabetes Association criteria were included in this study. The prevalence of GDM was calculated. Results: The prevalance of GDM was 24.8% (383/1536). The mean age of participants with and without GDM were respectively 31.37±6.56 and 28.28±5.71.The differences between the mean ages of both groups were statistically significant (p=0.00). Conclusion: The prevalence of GDM was found high among our antenatal population. Advanced maternal age is a risk factor for GDM. We believe that with one step screening test, the prevalence of GDM is high. The one step screening test should be revised.
Diğer ID JA86EY79UA
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Gülşah BALIK

Yazar: Serap Baydur ŞAHİN

Yazar: Yeşim Bayoğlu Tekin

Yazar: Şenol Şentürk

Yazar: Mehmet Kağıtcı

Yazar: Figen Kır ŞAHİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016

Bibtex @ { etd344181, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {55 - 58}, doi = {10.19161/etd.344181}, title = {Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı}, key = {cite}, author = {BALIK, Gülşah and ŞAHİN, Serap Baydur and Tekin, Yeşim Bayoğlu and Şentürk, Şenol and Kağıtcı, Mehmet and ŞAHİN, Figen Kır} }
APA BALIK, G , ŞAHİN, S , Tekin, Y , Şentürk, Ş , Kağıtcı, M , ŞAHİN, F . (2016). Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı. Ege Tıp Dergisi , 55 (2) , 55-58 . DOI: 10.19161/etd.344181
MLA BALIK, G , ŞAHİN, S , Tekin, Y , Şentürk, Ş , Kağıtcı, M , ŞAHİN, F . "Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 55-58 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/issue/31451/344181>
Chicago BALIK, G , ŞAHİN, S , Tekin, Y , Şentürk, Ş , Kağıtcı, M , ŞAHİN, F . "Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı". Ege Tıp Dergisi 55 (2016 ): 55-58
RIS TY - JOUR T1 - Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı AU - Gülşah BALIK , Serap Baydur ŞAHİN , Yeşim Bayoğlu Tekin , Şenol Şentürk , Mehmet Kağıtcı , Figen Kır ŞAHİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19161/etd.344181 DO - 10.19161/etd.344181 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 58 VL - 55 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344181 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344181 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı %A Gülşah BALIK , Serap Baydur ŞAHİN , Yeşim Bayoğlu Tekin , Şenol Şentürk , Mehmet Kağıtcı , Figen Kır ŞAHİN %T Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı %D 2016 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 55 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.344181 %U 10.19161/etd.344181
ISNAD BALIK, Gülşah , ŞAHİN, Serap Baydur , Tekin, Yeşim Bayoğlu , Şentürk, Şenol , Kağıtcı, Mehmet , ŞAHİN, Figen Kır . "Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı". Ege Tıp Dergisi 55 / 2 (Haziran 2016): 55-58 . https://doi.org/10.19161/etd.344181
AMA BALIK G , ŞAHİN S , Tekin Y , Şentürk Ş , Kağıtcı M , ŞAHİN F . Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı. ETD. 2016; 55(2): 55-58.
Vancouver BALIK G , ŞAHİN S , Tekin Y , Şentürk Ş , Kağıtcı M , ŞAHİN F . Bir üniversite hastanesinin doğum polikliniğine başvuran gebelerde gestasyonel diabetes mellitus prevalansı. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55(2): 58-55.

Makalenin Yazarları
Gülşah BALIK [1]
Serap Baydur ŞAHİN [2]
Yeşim Bayoğlu Tekin [3]
Şenol Şentürk [4]
Mehmet Kağıtcı [5]
Figen Kır ŞAHİN [6]