Yıl 2020, Cilt 59 , Sayı 1, Sayfalar 22 - 27 2020-03-13

Evaluation of hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C and HIV infection in healthcare workers of Dentistry Faculty
Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi

Gülşen MERMUT [1] , Hüseyin Aytaç ERDEM [2] , Çiğdem YILDIRIM [3] , Tansu YAMAZHAN [4] , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN [5] , İmre ALTUĞLU [6] , Hüsnü PULLUKÇU [7]


Aim: Occupational exposure to blood and other potentially infectious body fluids, and sharp injuries, poses a significant risk to blood-borne infections for healthcare workers. The aim of this study is to evaluate the serology of Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C and HIV infection and determine the knowledge level of healthcare workers about the risk of occupational exposure.

Materials and Methods: 89 healthcare workers who applied to Ege University Medical Faculty Hospital Infectious Diseases outpatient clinic were evaluated with a questionnaire about knowledge levels of occupational injury and attitudes though screening their status by serological test along with Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C and HIV infection.

Results: 66 of the participants (74%) were female and 23 (26%) were male. The mean age was 39.94 ± 12.54 years (min-max; 24-66 years). 41 people (46%) who defined occupational injuries were identified with a history of 56 injuries. Of these, 19 (34%) had needlestick injury, 22 (39%) had penetrating stab wounds, and 15 (27%) had blood/patient excretion on the eye. As a result of injuries, hepatitis B, hepatitis C and HIV transmission were not observed.

Conclusion: Due to the possibility of mucosal contact with blood or body fluids, we think that it is important to inform healthcare workers in terms of hepatitis B, hepatitis C and HIV transmission and raise awareness through practices aimed at reducing these injuries.

Amaç: Kesici delici alet yaralanmaları yanında kan ve diğer potansiyel enfekte vücut sıvılarıyla her türlü mesleki maruziyet sağlık çalışanları için kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar açısından önemli bir risk teşkil etmektedir. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının bilgi düzeyleri ve mesleki maruziyet riski nedeniyle Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden serolojik değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğine başvuran 89 sağlık çalışanının 10 soruluk bir anket ile mesleki yaralanma, bilgi düzeyleri ve tutumları ile birlikte Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden durumları serolojik testle değerlendirildi.

Bulgular: Çalışanların 66’sı (%74) kadın, 23’ü (%26) erkek olup, yaş ortalaması 39.94± 12.54 yıl (min-maks;24-66) idi. Mesleki yaralanma tanımlayan 41 kişi (%46) 56 yaralanma öyküsü tanımlandı. Bunların 19’u (%34) iğne batması, 22’si (%39) kesici delici alet yaralanması, 15’i (%27) göze kan/ hasta çıkartısı sıçraması şeklindeydi. Bu yaralanmalar sonucu hepatit B, hepatit C ve HIV bulaşı olmadığı test sonuçları ile görüldü.

Sonuç: Kan ya da vücut sıvılarıyla mukozal temas ihtimali olması nedeniyle hepatit B, hepatit C ve HIV bulaşı açısından sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve bu yaralanmaları azaltmaya yönelik uygulamalarla farkındalık yaratılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

 • Pruss-Ustun A, Rapiti E, Hutin Y. Sharps injuries: Global burden of disease from sharps injuries to health-care workers. Geneva: World Health Organization; 2003. Environmental Burden of Disease Series, No 3.
 • Centers for Disease Control and Prevention. The STOP STICKS campaign: Sharps injuries. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/stopsticks/sharpsinjuries.html.
 • Taşbakan, M.I, Yamazhan T, Arsu G et al. "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan hekim, hemşire, teknisyen ve intörnlerin viral hepatitler konusunda bilgi, tutum ve davranışları." Viral Hepatit Dergisi 2006; 11 (3): 158-63.
 • Kaya Ş, Baysal B, Eşkazan A.E, Çolak H. Evaluation of sharp objects injuries in the health care personnel working in the Diyarbakır Training and Research Hospital. Viral Hepat J 2012;18(3):107-10.
 • Williams WW. Surveillance of Vaccination Coverage Among Adult Populations United States, 2014. MMWR Surveill Summ 2016; 65: 1–36.
 • Tosun S, Mert D, Alay H, et al. Assessment of the awereness, vaccinations, testing and active immunization status of healthcare workers about hepatit B virus, and hepatit A virus. Viral Hepatitis, 3 March 2017, Istanbul, Turkey P-63: 104-5.
 • Çetinkol Y, Altunçekiç Yıldırım A. Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinde HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HAV IgG sonuçlarının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 2012; 18 (1): 23-5.
 • Ersöz G, Şahin E, Kandemir Ö, et al. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık personelinde HAV, HBV, HCV seroprevalansı ve hepatit B aşılaması. Viral Hepatit Dergisi 2006; 11 (2): 84-8.
 • Öncü S, Öztürk B, Aydemir M, Öncü S, Sakarya S. Sağlık çalışanları ve öğrencilerinde anti HAV IgG prevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2004; 9 (3): 162-5.
 • Korkmaz P, Çevik-Çaglan, F, Aykin N. et al. Seroprevalences of HBV, HAV, HCV and HIV Infection among Health Personnel in a State Hospital. Klimik Dergisi 2013, 26 (2): 64.
 • Cottone JA, Puttaiah R. Hepat t s B v rüs nfect on. Current status n dent stry. Dental Cl n cs of North America, 1996; 40 (2): 293- 307.
 • Dahiya P, Kamal R, Sharma V, Kaur S. "Hepatitis" - Prevention and management in dental practice. J Educ Health Promot. 2015; 4: 33.
 • Can FK, Sezen S. Assessment of sharp object injuries in Health Care Workers at a SecondStage Hospital. J Contemp Med 2017; 7 (4): 373-7.
 • Bozkurt S, Kökoğlu Ö F, Yanıt F et al. Sağlık Çalışanlarında İğne Batması Ve Cerrahi Aletlerle Olan Yaralanmalar. Dicle Tıp Dergisi. 2013; 40 (3): 449-52. 15. Altıok M, Kuyurtar F, Karaçorlu S, Ersöz G, Erdoğan S. Sağlık Çalışanlarının Delici Kesici Aletlerle Yaralanma Deneyimleri ve Yaralanmaya Yönelik Alınan Önlemler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2 (3): 70-9.
 • Auta A, Adewuyi EO, Tor-Anyiin, et al. Health-care workers’ occupational exposures to body fluids in 21 countries in Africa: systematic review and meta-analysis. Bulletin of the World Health Organization, 2017; 95 (12), 831. 17. Abbot G, Hellerstedt J. "Texas contaminated sharps injuries: 2014 report." Texas Department of State Health Services (2014). Available from: https://www.dshs.texas.gov/IDCU/health/infection_control/bloodborne_pathogens/report/2014/Sharps-Injury-Report-2014.pdf.
 • Sin WW, Lin AW, Chan KC, Wong KH. Management of health care workers following occupational exposure to hepatitis B, hepatitis C, and human immunodeficiency virüs. Hong Kong Med J 2016 Oct; 22 (5): 472–7.
 • Cui Z, Zhu J, Zhang X, Wang B, Li X. Sharp injuries: a cross-sectional study among health care workers in a provincial teaching hospital in China. Environ Health Prev Med 2018; 23 (1): 2.
 • Kepenek E, Şahin-Eker HB. Bir Devlet Hastanesinde Çalışanlarda Meydana Gelen Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Klimik Journal/Klimik Dergisi, 30 (2): 78-82.
 • Narasimhan M, Hazarey VK, Varadarajan S. Prevalence of Hepatitis B surface antigen in dental personnel. Journal of oral and maxillofacial pathology: JOMFP, 2015; 19 (1), 34-6.
 • Köse Ş, Mandıracıoğlu, A., Çavdar G, et al. Hepatit B ve Hepatit C Seroprevalansı: İzmir, Türkiye’de yapılan bir toplum temelli çalışma. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 2014; 3: 95-101.
 • Yamazhan M, Uysal S, Soylar M, et al. Screening for Hepatitis and Viral Infections in a Significant Risk Group. Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials, 2014, 3.
 • U.S. Public Health Service. Updated U.S. Public Health Servi- ce Guidelines for the management of occupational exposures to HBV, HCV, and HIV and recommendations for postexposure prophylaxis. MMWR Recomm Rep. 2001; 50 (RR-11): 1-52.
 • Heptonstall J, Turnbull S, Henderson D, Morgan D, Harling K, Scott G. Sharps injury! A re- view of controversial areas in the management of sharps accidents. J Hosp Infect 1999; 43 Suppl: S219-23.
 • Childs T. Use of Double Gloving to Reduce Surgical Personnel's Risk of Exposure to Bloodborne Pathogens: An Integrative Review Aorn journal.2013; 98 (6): 585-59.
 • Moodley, R, Naidoo S, Wyk, JV. The prevalence of occupational health-related problems indentistry: A review of the literatüre. J. Occup. Health. 2018 March 27; 60 (2): 111-25.
 • Ünal, S, Tümer A. Güncel Bilgiler Işığında HIV / AIDS. Dördüncü baskı. Bilimsel Tıp Yayınevi, 2016: 258.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2164-641X
Yazar: Gülşen MERMUT
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7375-977X
Yazar: Hüseyin Aytaç ERDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9032-4046
Yazar: Çiğdem YILDIRIM
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5950-0702
Yazar: Tansu YAMAZHAN
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4689-720X
Yazar: Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8280-6037
Yazar: İmre ALTUĞLU
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6363-2708
Yazar: Hüsnü PULLUKÇU
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { etd697946, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {59}, pages = {22 - 27}, doi = {10.19161/etd.697946}, title = {Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {MERMUT, Gülşen and ERDEM, Hüseyin Aytaç and YILDIRIM, Çiğdem and YAMAZHAN, Tansu and IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Meltem and ALTUĞLU, İmre and PULLUKÇU, Hüsnü} }
APA MERMUT, G , ERDEM, H , YILDIRIM, Ç , YAMAZHAN, T , IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, M , ALTUĞLU, İ , PULLUKÇU, H . (2020). Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi , 59 (1) , 22-27 . DOI: 10.19161/etd.697946
MLA MERMUT, G , ERDEM, H , YILDIRIM, Ç , YAMAZHAN, T , IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, M , ALTUĞLU, İ , PULLUKÇU, H . "Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 59 (2020 ): 22-27 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/issue/52885/697946>
Chicago MERMUT, G , ERDEM, H , YILDIRIM, Ç , YAMAZHAN, T , IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, M , ALTUĞLU, İ , PULLUKÇU, H . "Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 59 (2020 ): 22-27
RIS TY - JOUR T1 - Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi AU - Gülşen MERMUT , Hüseyin Aytaç ERDEM , Çiğdem YILDIRIM , Tansu YAMAZHAN , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN , İmre ALTUĞLU , Hüsnü PULLUKÇU Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19161/etd.697946 DO - 10.19161/etd.697946 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 27 VL - 59 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.697946 UR - https://doi.org/10.19161/etd.697946 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi %A Gülşen MERMUT , Hüseyin Aytaç ERDEM , Çiğdem YILDIRIM , Tansu YAMAZHAN , Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN , İmre ALTUĞLU , Hüsnü PULLUKÇU %T Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi %D 2020 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 59 %N 1 %R doi: 10.19161/etd.697946 %U 10.19161/etd.697946
ISNAD MERMUT, Gülşen , ERDEM, Hüseyin Aytaç , YILDIRIM, Çiğdem , YAMAZHAN, Tansu , IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Meltem , ALTUĞLU, İmre , PULLUKÇU, Hüsnü . "Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 59 / 1 (Mart 2020): 22-27 . https://doi.org/10.19161/etd.697946
AMA MERMUT G , ERDEM H , YILDIRIM Ç , YAMAZHAN T , IŞIKGÖZ TAŞBAKAN M , ALTUĞLU İ , PULLUKÇU H . Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi. ETD. 2020; 59(1): 22-27.
Vancouver MERMUT G , ERDEM H , YILDIRIM Ç , YAMAZHAN T , IŞIKGÖZ TAŞBAKAN M , ALTUĞLU İ , PULLUKÇU H . Diş Hekimliği Fakültesi çalışanlarının hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2020; 59(1): 27-22.

Makalenin Yazarları
Gülşen MERMUT [1]
Hüseyin Aytaç ERDEM [2]
Çiğdem YILDIRIM [3]
Tansu YAMAZHAN [4]
Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN [5]
İmre ALTUĞLU [6]
Hüsnü PULLUKÇU [7]