Kabul Edilmiş Makaleler

  • Gender differences in applicability of guidelines in clinical practice of heart failure patients
    Elton SOYDAN, Latife KAYIKÇIOĞLU, Serdar PAYZIN 15 Şub 2021
  • COMPARISON OF MINIMALLY INVASIVE PLATE OSTEOSYNTHESIS AND INTRAMEDULLARY NAILING IN THE TREATMENT OF DISTAL EXTRAARTICULAR TIBIAL FRACTURES
    Mert KUMBARACI, Ahmet SAVRAN 15 Şub 2021
  • Kök Hücreler Kanser Hücrelerinin Mikroçevresindeki Sitokin Yanıtlarını Etkiler: Meme Kanseri ve Dental Pulpa Kök Hücreleri Arasındaki Etkileşim
    Sayra DİLMAÇ, Mustafa Gökhan ERTOSUN, Eda AÇIKGÖZ, Gamze TANRIÖVER 26 Şub 2021