Cilt: 59 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

2. Bir üniversite hastanesindeki sağlık personelinin el hijyeni uyum oranlarının değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma

Araştırma Makalesi

4. Evaluation of wounds due to animals at an emergency department

Araştırma Makalesi

5. Miyelofibrozisli olgularda allojenik kök hücre nakil sonuçlarımız: tek merkezli, retrospektif bir analiz

Araştırma Makalesi

6. Rezeke edilen erken evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomunda prognostik faktörler ve 10 yıllık sağ kalım

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

1. Pemfigus vulgariste çivi belirtisi: Bir olgu sunumu

Olgu Sunumu

2. Olgu sunumu: Atipik özellikli demans ve duygulanım bozukluk birlikteliği

Olgu Sunumu

3. Yıldırım çarpması sonrası hayatta kalan bir olgunun adli-tıbbi değerlendirmesi

Olgu Sunumu

4. Anatomical variation in the origin of left vertebral artery: A case report

Olgu Sunumu

5. Mesenteroaxial gastric volvulus: CT findings

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif