Yıl 2021, Cilt 60 , Sayı 1, Sayfalar 6 - 12 2021-03-31

Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri
Effects of ischemia reperfusion injury on ovarian tissue in the pneumoperitoneum model created in rats

İzzet MUSAYEVA [1] , Sabahattin Anıl ARI [2] , Ali AKDEMİR [3] , Fatih OLTULU [4] , Çağdaş ŞAHİN [5] , Dilek TAŞKIRAN [6] , Teksin ÇIRPAN [7] , Aylin BUHUR [8]


Amaç: Çalışmanın amacı pneumoperitoneumun over dokusu üzerinde oluşturduğu olası iskemi reperfüzyon hasarının gösterilmesi ve D vitamininin bu hasar üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda her biri 7 denekten oluşan 3 grup şeklinde Sprague Dawley cinsi dişi sıçanlar kullanılmıştır. Pneumoperitoneum sağlandıktan 60 dakika sonra desuflasyon gerçekleşt r lm ş ve 30 dakika boyunca intraabdominal basınç normalize edilmiştir eperfüzyon periyodunu takiben overler çıkarılmış ve iskemi reperfüzyon hasarı değerlend r lm şt r Histolojik olarak, overlerde foll küler dejenerasyon, vasküler konjesyon, nflamasyon, hemoraji, ödem ve DNA tamir mekanizmalarını değerlendirmek için PCNA (Proliferating cell nuclear antigen) düzeyine, biyokimyasal olarak da plazma AMH (Anti müllerian hormon) ve overde MDA (Malondialdehid), TAC (Total antioksidan kapasite) ve SOD (Süperoksid dismutaz) düzeyine bakılmıştır Bulgular: Histolojik olarak gruplar arasında farklılıklar saptanmış ve ayrıca PCNA değerleri iskemi grubunda sham ve D vitamini grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.005). Plazma AMH sonuçları açısından Grup 2’de ölçülen AMH düzeylerinin Grup 1’e göre anlamlı derecede düşük olduğu (p=0 035), MDA düzeylerinin de Grup 2’ de Grup 1’e oranla anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p=0 006). Sonuç: Pneumoperitoneum over üzerinde ciddi derecede iskemi reperfüzyon hasarı oluşturmaktadır Bu hasar D vitamini kullanımı ile azaltılabilir D vitamini olumlu etkisi sayesinde ileri düzey çalışmalarla desteklenmek koşuluyla, sadece laporoskopik pneumoperitoneum modelinde değil, overin direkt ya da indirekt olarak oksidatif strese maruz kaldığı radyoterapi veya kemoterapi gibi uygulamalar öncesinde de proflaktik olarak kullanılabilir.
Aim: The aims of present study were revealing possible ischemia-reperfusion damage caused by pneumoperitoneum on ovarian tissue and investigating effects of vitamin D on this ovarian damage. Materials and Methods: Twenty-one adult female Sprague Dawley rats were used in this study and these rats were divided into three groups, each contained seven subjects: Sham Group, Ischemia-Reperfusion and Ischemia-Reperfusion +Vitamin D Group In Ischemia-Reperfusion Group, desufflation was performed 60 minutes after pneumoperitoneum induction and intraabdominal pressure was normalized for 30 minutes. In the Ischemia-Reperfusion + Vitamin D group, pneumoperitoneum induction was performed after 500 mg/kg of vitamin D administration. After the reperfusion period, the ovaries were collected, and ischemia reperfusion damage was evaluated. Histochemical staining was performed to evaluate the follicular degeneration, vascular congestion, inflammation, hemorrhage and edema parameters in the ovaries. In addition, immunohistochemical PCNA (Proliferating cell nuclear antigen) staining was performed to evaluate DNA repair mechanisms. In biochemical analyzes, AMH (Anti-Mullerian hormone), MDA (Malondialdehyde), TAC (Total antioxidant capacity) and SOD (Superoxide dismutase) levels were examined in the ovaries. Results: In histological evaluation, significant differences were found between the groups and also the PCNA values were significantly higher in the Ischemia-Reperfusion Group compared to the Sham and Ischemia-Reperfusion +Vitamin D Groups (p <0.005). Biochemical evaluation revealed that AMH levels measured in Group 2 were significantly lower than Group 1 (p = 0.035), and MDA levels were significantly higher in Group 2 compared to Group 1 (p = 0.006). Conclusion: Results of present study showed that pneumoperitoneum causes severe ischemia reperfusion injury on the ovary. This damage can be reduced with the use of vitamin D. The findings point that vitamin D can be used prophylactically not only in the laparoscopic pneumoperitoneum model, but also before radiotherapy or chemotherapy applications which ovary is directly or indirectly exposed to oxidative stress.
 • Akdemir A, Erbas, O, Ergenoglu M et al. Montelukast prevents ischemia/reperfusion-induced ovarian damage in rats. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2014; 173: 71–6.
 • Ergenoglu M, Erbas O, Akdemir A et al. Attenuation of ischemia/reperfusion-induced ovarian damage in rats: does edaravone offer protection. Eur Surg Res 2013; 51: 21–2.
 • Guven S, Muci E, Unsal MA et al. The effects of carbon dioxide pneumoperitoneum on ovarian blood flow, oxidative stress markers, and morphology during laparoscopy: a rabbit model. Fertil Steril 2010; 93: 1327–32.
 • Yao T, Ying X, Zhao Y, Yuan A et al. Vitamin D receptor activation protects against myocardial reperfusion injury through inhibition of apoptosis and modulation of autophagy. Antioxid Redox Signal. 2015 Mar 10; 22 (8): 633-50.
 • Xingwei X, Xin G, Peng Z et al. Low-dose ketamine pretreatment reduces oxidative damage and inflammatory response following CO2 pneumoperitoneum in rats. Clin Invest Med. 2014; 37: E124.
 • Nesek-Adam V, Mrsić V, Smiljanić A et al Pathophysiologic effects of CO2-pneumoperitoneum in laparoscopic surgery. Acta Med Croatica. 2007 Apr; 61 (2): 165-70.
 • Biler A, Yucebilgin S, Sendag F et al. The effects of different intraabdominal pressure protocols in laparoscopic procedures on oxidative stress markers and morphology in rat ovaries. Adv Clin Exp Med. 2014 Nov-Dec; 23 (6): 885-92.
 • Glantzounis GK, Yang W, Koti RS et al. The role of thiols in liver ischemia-reperfusion injury. Curr Pharm Des. 2006; 12 (23): 2891-901.
 • Kiray M, Sisman AR, Camsari UM et al. Effects of carbon dioxide exposure on early brain development in rats. Biotech Histochem. 2014 Jul; 89 (5): 371-83.
 • Yilmaz S, Koken T, Tokyol C et al. Can preconditioning reduce laparoscopy-induced tissue injury? Surg Endosc 2003; 17: 819–824.
 • Gonçalves JG, de Bragança AC, Canale D et al Vitamin D deficiency aggravates chronic kidney disease progression after ischemic acute kidney injury. PLoS One. 2014 Sep 15; 9 (9): e107228.
 • Uberti F, Morsanuto V, Bardelli C, Molinari C Protective effects of 1α,25-Dihydroxyvitamin D3 on cultured neural cells exposed to catalytic iron. Physiol Rep. 2016 Jun; 4 (11).
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9441-8077
Yazar: İzzet MUSAYEVA
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2526-6986
Yazar: Sabahattin Anıl ARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: Menemen Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8723-5889
Yazar: Ali AKDEMİR
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ülke: Andorra


Orcid: 0000-0001-6475-642X
Yazar: Fatih OLTULU
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7346-3987
Yazar: Çağdaş ŞAHİN
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4505-0939
Yazar: Dilek TAŞKIRAN
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8156-6513
Yazar: Teksin ÇIRPAN
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3759-6616
Yazar: Aylin BUHUR
Kurum: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 13 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { etd886172, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {60}, pages = {6 - 12}, doi = {10.19161/etd.886172}, title = {Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri}, key = {cite}, author = {Musayeva, İzzet and Arı, Sabahattin Anıl and Akdemir, Ali and Oltulu, Fatih and Şahin, Çağdaş and Taşkıran, Dilek and Çırpan, Teksin and Buhur, Aylin} }
APA Musayeva, İ , Arı, S , Akdemir, A , Oltulu, F , Şahin, Ç , Taşkıran, D , Çırpan, T , Buhur, A . (2021). Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri . Ege Tıp Dergisi , 60 (1) , 6-12 . DOI: 10.19161/etd.886172
MLA Musayeva, İ , Arı, S , Akdemir, A , Oltulu, F , Şahin, Ç , Taşkıran, D , Çırpan, T , Buhur, A . "Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri" . Ege Tıp Dergisi 60 (2021 ): 6-12 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/60217/886172>
Chicago Musayeva, İ , Arı, S , Akdemir, A , Oltulu, F , Şahin, Ç , Taşkıran, D , Çırpan, T , Buhur, A . "Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri". Ege Tıp Dergisi 60 (2021 ): 6-12
RIS TY - JOUR T1 - Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri AU - İzzet Musayeva , Sabahattin Anıl Arı , Ali Akdemir , Fatih Oltulu , Çağdaş Şahin , Dilek Taşkıran , Teksin Çırpan , Aylin Buhur Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.19161/etd.886172 DO - 10.19161/etd.886172 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 6 EP - 12 VL - 60 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.886172 UR - https://doi.org/10.19161/etd.886172 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri %A İzzet Musayeva , Sabahattin Anıl Arı , Ali Akdemir , Fatih Oltulu , Çağdaş Şahin , Dilek Taşkıran , Teksin Çırpan , Aylin Buhur %T Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri %D 2021 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 60 %N 1 %R doi: 10.19161/etd.886172 %U 10.19161/etd.886172
ISNAD Musayeva, İzzet , Arı, Sabahattin Anıl , Akdemir, Ali , Oltulu, Fatih , Şahin, Çağdaş , Taşkıran, Dilek , Çırpan, Teksin , Buhur, Aylin . "Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri". Ege Tıp Dergisi 60 / 1 (Mart 2021): 6-12 . https://doi.org/10.19161/etd.886172
AMA Musayeva İ , Arı S , Akdemir A , Oltulu F , Şahin Ç , Taşkıran D , Çırpan T , Buhur A . Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri. ETD. 2021; 60(1): 6-12.
Vancouver Musayeva İ , Arı S , Akdemir A , Oltulu F , Şahin Ç , Taşkıran D , Çırpan T , Buhur A . Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(1): 6-12.
IEEE İ. Musayeva , S. Arı , A. Akdemir , F. Oltulu , Ç. Şahin , D. Taşkıran , T. Çırpan ve A. Buhur , "Ratlarda oluşturulan pneumoperitoneum modelinde iskemi reperfüzyon hasarının over dokusu üzerine etkileri", Ege Tıp Dergisi, c. 60, sayı. 1, ss. 6-12, Mar. 2021, doi:10.19161/etd.886172