Yıl 2021, Cilt 60 , Sayı 1, Sayfalar 90 - 92 2021-03-31

Imperfore hymen case report
İmperfore himen olgu sunumu

İsmail YILMAZ [1] , Melike PÜNDÜK YILMAZ [2] , Cemile ÖZCAN UÇAR [3]


Imperforate hymen is a Mullerian duct anomaly that usually occurs in the adolescent period. Pain during adolescence is manifested by hematocolpometra and primary amenorrhea. Serious complications such as endometriosis and infertility may develop in untreated patients. The treatment method of imperforate hymen is hymenectomy or hymenotomy. Our case is an 11-year-old woman, virgin, with primary amenorrhea and admitted to the emergency department with the complaint of abdominal pain and was diagnosed with imperforate hymen as a result of physical examination and imaging methods. A horizontal and vertical one cm incision was made with the surgical method. Approximately 400 cc of old bleeding material was aspirated. The hymen mouth was sutured from four regions with 2.0 rapid vicryl. Consequently, the possibility of underlying imperforate hymen should be considered in adolescents with primary amenorrhea presenting with abdominal pain.
İmperfore himen genellikle adölesan dönemde ortaya çıkan Müllerian kanal anomalisidir. Ergenlik döneminde ağrı, hematokolpometra ve primer amenore ile kendini gösterir. Tedavi edilmeyen hastalarda endometriozis ve infertilite gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir. İmperfore himenin tedavi yöntemi himenektomi ya da himenotomidir. Olgumuz, 11 yaşında kız çocuğu, bakire, primer amenoreli olup karın ağrısı şikâyetiyle acil servisten başvurmuş, yapılan fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri sonucundan imperfore himen tanısı almıştır. Cerrahi yöntem ile himene horizontal ve vertikal birer santimetrelik kesi yapılmıştır. Yaklaşık 400 cc eski kanamaya ait materyal aspire edilmiştir. Himen ağzı dört bölgeden 2.0 rapid vicryl ile dışarı ağızlaştırılmıştır. Sonuç olarak, karın ağrısı ile başvuran, primer amenoreli adölesanlarda altta yatan imperfore himen olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Winderl LM, Silverman RK. Prenatal diagnosıs of congenital imperforate hymen. Obstetrics & Gynecology. 1995; 85 (5): 857- 60.
  • Heger AH, Ticson L, Guerra L, et al. Appearance of the genitalia in girls selected for nonabuse: review of hymenal morphology and nonspecific findings. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2002; 15 (1): 27-35.
  • Coppola L. Unique case of imperforate hymen. North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology. 2015: 1-3.
  • Ossman AME, El- Masry YI, El- Namoury MM, Sarsik SM. Spontaneous reformation of imperforate hymen after repeated hymenectomy. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 2016; 29 (5): 63- 5.
  • Tekin YB, Güven ESG, Şahin FK. İmperfore hymen sekonder oluşan pelvik kitlenin hymen kouyucu cerrahi ile tedavisi. Ege Tıp Dergisi. 2016; 55 (1): 29-31.
  • Wong, J.W.H., Siarezi, S. (2019). The Dangers of hymenotomy for imperforate hymen: A case of latrogenic pelvic inflammatory disease with pyosalpinx. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology. 432-435. https://doi.org/10.1016/j.jpag.2019.04.002.
  • Abraham, C. (2019). İmperforate hymen causıng hematocolpos and urınary retention. The Journal of Emergency Medicine, 1-3. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2019.03.014.
  • Sorrentino F, Angioni S, Pontis A, Greco F, Scutiero G, Nappi L. Laparoscopically assisted treatment of imperforate hymen in a patient with ventriculo- peritoneal (VP) shunt for congenital hydrocephalous: A case report. International Journal of Surgery Open. 2018: 66- 8.
  • Doğan ÖF, Şentürk M, Aslan S, Öge T, Aydın Y. Abdominal kitle ile başvuran imperfore himen olgusu. Osmangazi Tıp Dergisi. 2014; 36 (3): 1-4.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5083-6987
Yazar: İsmail YILMAZ
Kurum: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Düzce, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5942-8026
Yazar: Melike PÜNDÜK YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Düzce, Türkiye
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1407-2577
Yazar: Cemile ÖZCAN UÇAR
Kurum: İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, İstanbul, Türkiye
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 23 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @olgu sunumu { etd888972, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {60}, pages = {90 - 92}, doi = {10.19161/etd.888972}, title = {İmperfore himen olgu sunumu}, key = {cite}, author = {Yılmaz, İsmail and Pündük Yılmaz, Melike and Özcan Uçar, Cemile} }
APA Yılmaz, İ , Pündük Yılmaz, M , Özcan Uçar, C . (2021). İmperfore himen olgu sunumu . Ege Tıp Dergisi , 60 (1) , 90-92 . DOI: 10.19161/etd.888972
MLA Yılmaz, İ , Pündük Yılmaz, M , Özcan Uçar, C . "İmperfore himen olgu sunumu" . Ege Tıp Dergisi 60 (2021 ): 90-92 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/60217/888972>
Chicago Yılmaz, İ , Pündük Yılmaz, M , Özcan Uçar, C . "İmperfore himen olgu sunumu". Ege Tıp Dergisi 60 (2021 ): 90-92
RIS TY - JOUR T1 - İmperfore himen olgu sunumu AU - İsmail Yılmaz , Melike Pündük Yılmaz , Cemile Özcan Uçar Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.19161/etd.888972 DO - 10.19161/etd.888972 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 92 VL - 60 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.888972 UR - https://doi.org/10.19161/etd.888972 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi İmperfore himen olgu sunumu %A İsmail Yılmaz , Melike Pündük Yılmaz , Cemile Özcan Uçar %T İmperfore himen olgu sunumu %D 2021 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 60 %N 1 %R doi: 10.19161/etd.888972 %U 10.19161/etd.888972
ISNAD Yılmaz, İsmail , Pündük Yılmaz, Melike , Özcan Uçar, Cemile . "İmperfore himen olgu sunumu". Ege Tıp Dergisi 60 / 1 (Mart 2021): 90-92 . https://doi.org/10.19161/etd.888972
AMA Yılmaz İ , Pündük Yılmaz M , Özcan Uçar C . İmperfore himen olgu sunumu. ETD. 2021; 60(1): 90-92.
Vancouver Yılmaz İ , Pündük Yılmaz M , Özcan Uçar C . İmperfore himen olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(1): 90-92.
IEEE İ. Yılmaz , M. Pündük Yılmaz ve C. Özcan Uçar , "İmperfore himen olgu sunumu", Ege Tıp Dergisi, c. 60, sayı. 1, ss. 90-92, Mar. 2021, doi:10.19161/etd.888972