Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Strabismus and oculoplastic surgery in a case with Millard-Gubler Syndrome

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 418 - 422, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037770

Öz

Millard-Gubler Syndrome (MGS) progresses with contralateral hemiparesis or hemiplegia accompanying peripheral palsies of 6th and 7th cranial nerves. Although the etiology varies according to age, pons damage is prominent. Treatment and prognosis mainly depend on etiology. An 18-year-old male patient applied to our clinic with the complaint of crossing in the right eye, Millard-Gubler Syndrome was considered but the etiology could not determine. Operations were performed to the patient due to strabismus and lagophthalmos, as a result orthophoria was provided and lagophthalmos was corrected. It should be kept in mind that may mask ocular findings of the disease if surgical interventions to be performed on patients without the knowledge of the neurology clinic, with a multidisciplinary approach, conservative treatment, including neurological rehabilitation should be administered.

Kaynakça

 • Sakuru R, Elnahry AG, Bollu PC. Millard Gubler Syndrome. StatPearls [Internet] 2020 [cited 15 Jan 2020]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30422502/
 • Walusinski O. Adolphe Gubler (1821-1879) or Parisian neurology outside La Salpêtrière in the age of Jean-Martin Charcot. Rev Neurol (Paris) 2019; 175 (4): 207-16.
 • Ceballos-Lizarraga R, Palomino-Díaz C, Romero-Figueroa JÁ. Wall-Eyed Monocular Internuclear Ophthalmoplegia (WEMINO) and Millard-Gubler Syndromes in a patient with isolated pontine infarction: Topographic, oculomotor, and radiological analysis of two very uncommon conditions. Case Rep Neurol 2019; 11 (2): 230-7.
 • Prasad R, Kapoor K, Srivastava A, Mishra O. Neurocysticercosis presenting as Millard Gubler syndrome. Journal of Neurosciences Rural Practice 2012; 3 (3): 375-7.
 • Rose DZ, Parra-Herran C, Petito CK, Post MJ. Restricted diffusion of pus in the subarachnoid space: MRSA meningo-vasculitis and progressive brainstem ischemic strokes – A case report. Case Reports in Neurology 2010; 2 (2): 101-10.
 • Li XT, Yuan JL, Hu WL. Vertebrobasilar artery dissection manifesting as Millard-Gubler Syndrome in a young ischemic stroke patient: A case report. World Journal of Clinical Cases 2019; 7 (1): 73-8.
 • Kesikburun S, Safaz İ, Alaca R. Pontine cavernoma hemorrhage leading to Millard-Gubler Syndrome. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2011; 90 (3): 263.
 • Ben Nsir A, Badri M, Kassar AZ, Hammouda KB, Jemel H. Hemangiopericytoma of the cerebellopontine angle: A wolf in sheep’s clothing. Brain Tumor Research and Treatment 2016; 4 (1): 8-12.
 • Matsuyama T, Masuda A. A rare case of delayed traumatic Millard-Gubler Syndrome. No Shinkei Geka 1992; 20 (6): 697-9.
 • Dourado Leite R, Freitas C, Guimaraes S. Vertical muscle transposition with silicone band belting in VI nerve palsy. BMJ Case Rep 2016 doi: 10.1136/bcr-2016-216722

Millard-Gubler Sendromlu bir olguda şaşılık ve okuloplasti cerrahisi

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 418 - 422, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037770

Öz

Millard-Gubler Sendromu (MGS), 6. ve 7. kraniyal sinir periferik felcine eşlik eden vücut karşı tarafında hemiparezi ya da hemipleji ile seyreder. Etiyolojide yaşa göre değişkenlik görülmekle birlikte pons hasarı ön plandadır. Tedavi ve prognoz esas olarak etiyolojiye bağlıdır. Kliniğimize sağ gözde içe kayma şikayetiyle başvuran 18 yaşındaki erkek hastada Millard-Gubler Sendromu düşünülmüş, ancak etiyoloji belirlenememiştir. Hastaya şaşılık ve lagoftalmus nedeniyle operasyonlar uygulanmış, sonuç olarak ortofori sağlanmış ve lagoftalmus düzeltilmiştir. Hastalara nöroloji kliniğinin bilgisi dışında yapılacak cerrahi müdahalelerin, hastalığın oküler bulgularını maskeleyebileceği unutulmamalı, multidisipliner yaklaşımla, nörolojik rehabilitasyonu da içeren konservatif tedavi uygulanmalıdır.

Kaynakça

 • Sakuru R, Elnahry AG, Bollu PC. Millard Gubler Syndrome. StatPearls [Internet] 2020 [cited 15 Jan 2020]. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30422502/
 • Walusinski O. Adolphe Gubler (1821-1879) or Parisian neurology outside La Salpêtrière in the age of Jean-Martin Charcot. Rev Neurol (Paris) 2019; 175 (4): 207-16.
 • Ceballos-Lizarraga R, Palomino-Díaz C, Romero-Figueroa JÁ. Wall-Eyed Monocular Internuclear Ophthalmoplegia (WEMINO) and Millard-Gubler Syndromes in a patient with isolated pontine infarction: Topographic, oculomotor, and radiological analysis of two very uncommon conditions. Case Rep Neurol 2019; 11 (2): 230-7.
 • Prasad R, Kapoor K, Srivastava A, Mishra O. Neurocysticercosis presenting as Millard Gubler syndrome. Journal of Neurosciences Rural Practice 2012; 3 (3): 375-7.
 • Rose DZ, Parra-Herran C, Petito CK, Post MJ. Restricted diffusion of pus in the subarachnoid space: MRSA meningo-vasculitis and progressive brainstem ischemic strokes – A case report. Case Reports in Neurology 2010; 2 (2): 101-10.
 • Li XT, Yuan JL, Hu WL. Vertebrobasilar artery dissection manifesting as Millard-Gubler Syndrome in a young ischemic stroke patient: A case report. World Journal of Clinical Cases 2019; 7 (1): 73-8.
 • Kesikburun S, Safaz İ, Alaca R. Pontine cavernoma hemorrhage leading to Millard-Gubler Syndrome. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2011; 90 (3): 263.
 • Ben Nsir A, Badri M, Kassar AZ, Hammouda KB, Jemel H. Hemangiopericytoma of the cerebellopontine angle: A wolf in sheep’s clothing. Brain Tumor Research and Treatment 2016; 4 (1): 8-12.
 • Matsuyama T, Masuda A. A rare case of delayed traumatic Millard-Gubler Syndrome. No Shinkei Geka 1992; 20 (6): 697-9.
 • Dourado Leite R, Freitas C, Guimaraes S. Vertical muscle transposition with silicone band belting in VI nerve palsy. BMJ Case Rep 2016 doi: 10.1136/bcr-2016-216722

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Derya ÖZKAN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
0000-0003-3742-1514
Türkiye


Osman Bulut OCAK Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
0000-0002-8154-6771
Türkiye


Hilal Zeynep CEYLAN Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
0000-0003-3123-6625
Türkiye


Birsen GÖKYİĞİT Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
0000-0002-4154-4106
Türkiye


Muhittin TAŞKAPILI Bu kişi benim
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
0000-0002-3089-7782
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 4 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 2 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4

Kaynak Göster

Vancouver Özkan D. , Ocak O. B. , Ceylan H. Z. , Gökyiğit B. , Taşkapılı M. Millard-Gubler Sendromlu bir olguda şaşılık ve okuloplasti cerrahisi. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(4): 418-422.

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif