Görüntü Sunumu
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Radyolojik bulgularıyla nadir bir pediatrik olgu: Pelvik kistik şıvannom

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 427 - 429, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037786

Öz

Şıvannomlar genelde erişkin yaş olgularda karşımıza çıkan periferik sinir kılıf tümörleri olup pediatrik yaş grubunda oldukça nadirdir ve bu yaş grubunda genellikle nörofibromatozis tip 2 ile birliktelik gösterir. Genellikle baş, boyun ve ekstremitelerde karşımıza çıkan şıvannomlar nadiren intraabdominal yerleşim gösterirler. İntraabdominal yerleşimde mide ön plana çıkarken pelvik yerleşimli şıvannomlar çok daha nadirdir. Görüntüleme özellikleri bakımından çeşitlilik gösteren şıvannomlar nadiren pür kistik yapıda olabilir. Bu klinik görüntü sunumunda pelvik kistik şıvannom saptanan pediatrik bir olgu sunulmaktadır.

Kaynakça

  • Colecchia L, Lauro A, Vaccari S, Pirini MG, Dandrea V, Marino IR, et al. Giant Pelvic Schwannoma: Case Report and Review of the Literature. Dig Dis Sci 2020; 65 (5): 1315–20.
  • Machairiotis N, Zarogoulidis P, Stylianaki A, Karatrasoglou E, Sotiropoulou G, Floreskou A, et al. Pelvic schwannoma in the right parametrium. Int J Gen Med 2013; vol.6: 123-6.
  • Crist J, Hodge J, Frick M, Leung FP, Hsu E, Gi MT, et al. Magnetic resonance imaging appearance of schwannomas from head to toe: a pictorial review. J Clin Imaging Sci 2017; 7: 38.
  • Moyle PL, Kataoka MY, Nakayi A, Takahata A. Non ovarian cystic lesions of the pelvis. RadioGraphics 2010; 30 (4): 921–38.

A rare pediatric case with radiological findings: Pelvic cystic schwannoma

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 427 - 429, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037786

Öz

Schwannomas are peripheral nerve sheath tumors usually detected in adults which are extremely rare in pediatric population and when present they are commonly associated with Neurofibromatosis type 2. While frequently observed in the head, neck, and extremities, they could be detected anywhere in the body including abdominal cavity. The most common site for intraabdominal schwannomas is stomach and pelvic schwannomas are extremely rare. The imaging characteristics are quite diverse, and they could seldom be pure cystic. Herein, we describe a case in the pediatric age group diagnosed with pelvic cystic schwannoma.

Kaynakça

  • Colecchia L, Lauro A, Vaccari S, Pirini MG, Dandrea V, Marino IR, et al. Giant Pelvic Schwannoma: Case Report and Review of the Literature. Dig Dis Sci 2020; 65 (5): 1315–20.
  • Machairiotis N, Zarogoulidis P, Stylianaki A, Karatrasoglou E, Sotiropoulou G, Floreskou A, et al. Pelvic schwannoma in the right parametrium. Int J Gen Med 2013; vol.6: 123-6.
  • Crist J, Hodge J, Frick M, Leung FP, Hsu E, Gi MT, et al. Magnetic resonance imaging appearance of schwannomas from head to toe: a pictorial review. J Clin Imaging Sci 2017; 7: 38.
  • Moyle PL, Kataoka MY, Nakayi A, Takahata A. Non ovarian cystic lesions of the pelvis. RadioGraphics 2010; 30 (4): 921–38.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Görüntü Sunumu
Yazarlar

Ahmet Kasım KARABULUT Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Izmir, Turkey
0000-0002-1665-0716
Türkiye


Gonca KOC Bu kişi benim
Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Department of Pediatric Radiology, Izmir, Turkey
0000-0002-0564-5014
Türkiye


Emre DİVARCI Bu kişi benim
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Izmir, Turkey
0000-0002-8519-8794
Türkiye


Javid NAGHİYEV Bu kişi benim
Ege University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Izmir, Turkey
0000-0003-0181-6020
Türkiye


Recep SAVAS Bu kişi benim
Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Department of Pediatric Radiology, Izmir, Turkey
0000-0002-7520-760X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 10 Ocak 2021
Kabul Tarihi 22 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4

Kaynak Göster

Vancouver Karabulut A. K. , Koc G. , Divarcı E. , Naghiyev J. , Savas R. A rare pediatric case with radiological findings: Pelvic cystic schwannoma. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(4): 427-429.

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif