Görüntü Sunumu
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Pulmonary sequestration in an adult patient

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 430 - 432, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037812

Öz

Pulmonary sequestration is a congenital lung malformation that is rarely observed in adults. It is usually diagnosed in early childhood. There are two types, intra and extra lobar. The most important finding in diagnosis is the artery originating from the systemic arterial system and a venous structure that drains into the pulmonary or systemic veins. CT findings can be confused with pneumonia or a mass in the adult age group. CT angiographic demonstration of typical localization and nutrient vascular structure is important for diagnosis.

Kaynakça

  • Chakraborty RK, Modi P, Sharma S. Pulmonary Sequestration. [Updated 2020 Jul 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532314/
  • Corbett HJ, Humphrey GM. Pulmonary sequestration. Paediatr Respir Rev. 2004; 5 (1): 59-68.
  • Zhang N, Zeng Q, Chen C, Yu J, Zhang X. Distribution, diagnosis, and treatment of pulmonary sequestration: Report of 208 cases. J Pediatr Surg. 2019; 54 (7): 1286-92.
  • Walker CM, Wu CC, Gilman MD, Godwin JD 2nd, Shepard JA, Abbott GF. The imaging spectrum of bronchopulmonary sequestration. Curr Probl Diagn Radiol. 2014; 43 (3): 100-14.
  • Alsumrain M, Ryu JH. Pulmonary sequestration in adults: a retrospective review of resected and unresected cases. BMC Pulm Med. 2018; 5; 18 (1): 97.

Erişkin bir hastada pulmoner sekestrasyon

Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4, 430 - 432, 22.12.2021
https://doi.org/10.19161/etd.1037812

Öz

Pulmoner sekestrasyon, nadiren erişkinlerde gözlenen konjenital bir akciğer malformasyonudur. Genellikle erken çocukluk çağında tanı konulur. İntra ve ekstralobar olmak üzere iki tipi vardır. Tanıda en önemli bulgu, sistemik arteryal sistemden köken alan arteri ve pulmoner veya sistemik venlere drene olan bir venöz yapısı olmasıdır. BT bulguları erişkin yaş grubunda pnömoni ya da kitle ile karışabilmektedir. Tanı için tipik lokalizasyon ve besleyici vasküler yapının BT anjiyografik demonstrasyonu önemlidir.

Kaynakça

  • Chakraborty RK, Modi P, Sharma S. Pulmonary Sequestration. [Updated 2020 Jul 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532314/
  • Corbett HJ, Humphrey GM. Pulmonary sequestration. Paediatr Respir Rev. 2004; 5 (1): 59-68.
  • Zhang N, Zeng Q, Chen C, Yu J, Zhang X. Distribution, diagnosis, and treatment of pulmonary sequestration: Report of 208 cases. J Pediatr Surg. 2019; 54 (7): 1286-92.
  • Walker CM, Wu CC, Gilman MD, Godwin JD 2nd, Shepard JA, Abbott GF. The imaging spectrum of bronchopulmonary sequestration. Curr Probl Diagn Radiol. 2014; 43 (3): 100-14.
  • Alsumrain M, Ryu JH. Pulmonary sequestration in adults: a retrospective review of resected and unresected cases. BMC Pulm Med. 2018; 5; 18 (1): 97.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Görüntü Sunumu
Yazarlar

Cihat PINARCI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0001-5856-1642
Türkiye


Selen BAYRAKTAROĞLU Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
0000-0001-9167-9474
Türkiye


Özge CAN Bu kişi benim
Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, Türkiye
0000-0003-3220-5994
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 29 Aralık 2020
Kabul Tarihi 1 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 60, Sayı 4

Kaynak Göster

Vancouver Pınarcı C. , Bayraktaroğlu S. , Can Ö. Erişkin bir hastada pulmoner sekestrasyon. Ege Tıp Dergisi. 2021; 60(4): 430-432.

17243172461724517247   17240  17237         ehost_logo.gif