Year 2009, Volume 48 , Issue 3, Pages 145 - 151 2009-09-01

Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of high cost laboratory test requests in a clinical virology-serology laboratory

Bayram A [1] , Gürsel D [2] , Zeytinoğlu A [3] , Özacar T [4]


Amaç: HBV, HCV ve HIV enfeksiyonlarının tanısında birinci basamak testleri istenmeden ikinci basamak testlerin istenmesine bağlı olan gereksiz istekleri retrospektif olarak belirlemek ve bunun sonucu olarak pahalı olan ikinci basamak testlerin getirdiği mali yükü saptamak amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereç: Ekim ve Aralık 2008 aylarına ait 20 iş gününde kantitatif HBV DNA, kantitatif HCV RNA, anti-HCV doğrulama ve anti-HIV doğrulama test istekleri çalışmaya alındı. Olguların, cinsiyet, yaş, geldiği yer (klinik, poliklinik), geldiği klinik, ICD 10 kodları, gönderen hekimin ünvanı ve kayıtlarımızdaki önceki sonuçlarına göre isteğin gerekli olup olmadığı değerlendirilmiştir. İstatistiksel analizde ki-kare testi kullanılmış ve SPSS 11.0.0'da değerlendirilmiştir. Bulgular: Yüksek maliyetli olan bu testlerden anti-HCV ve anti-HIV doğrulama test isteklerinde gereksiz istek oranı sırasıyla %64.71 ve %44.44 şeklinde yüksek, buna karşılık kantitatif HBV DNA(%2.89) ve HCV RNA (%6.13) testlerinde ise düşük bulunmuştur. Gereksiz istekleri yapan hekimlerin ünvanları değerlendirildiğinde doğrulama isteklerinde istatistiksel bir fark bulunmamış, ancak kantitatatif HBV DNA ve HCV RNA isteklerinde asistan isteklerinden kaynaklanan bir fark saptanmıştır (p< 0.05). Ele alınan dört testin toplam gereksiz maliyeti ise yaklaşık 6000 TL / 20 iş günü (ay) bulunmuştur. Sonuç: Laboratuvarların test isteklerinin maliyet analizlerini sürekli yaparak izlemeleri ve testlerin doğru istenmesi için eğitimi planlamaları gerekir. Kurum olarak ise mevcut yerel koşullara göre klinisyen, laboratuvar ve hastane yönetimi işbirliği ile kontrol mekanizmaları devreye sokulmalıdır.
Aim: Retrospective analysis of the inappropriate test requests from a virology/serology laboratory for the diagnosis of HBV, HCV and HIV infections related to requesting second step tests before first step tests and evalating the economic impact of these costly second step tests were aimed. Material and Methods: Quantitative HBV DNA, quantitative HBV DNA, anti-HCV, and anti-HIV confirmatory requests in 20 work days in October and December 2008 were evaluated according to patient's age, sex, department, former test results, ICD 10 codes, whether the patient was hospitalized, and the title of the doctor who made the request. Statistical analysis were done with chi-square test using SPSS 11.0. Results: The ratio of inappropriate laboratory test requests of these expensive tests were high as 64.71 % and 44.44 % in anti- HCV and anti-HIV confirmatory tests and low in quantitative HBV DNA (2.89 %) and quantitative HCV RNA (6.13 %) respectively. When inappropriate laboratory test requests were compared with clinician's title no statistical significance was observed in confirmatory test requests but there was a significance related with residents (p< 0.05) in quantitative HBV DNA and quantitative HCV RNA test requests. The cost of inappropriate laboratory test requests of these four tests were evaluated as approximately 6000 TL per 20 work day (month). Conclusion: Laboratories should monitor the cost analysis of the inappropriate test requests routinely and should plan education programs for avoiding inappropriate test requests when necessary. Within the institution control measures should be established locally in coorperation with the clinician, laboratory and hospital administration.
Other ID JA69HJ93MH
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Bayram A

Author: Gürsel D

Author: Zeytinoğlu A

Author: Özacar T

Dates

Application Date : September 1, 2009
Acceptance Date : May 14, 2021
Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { etd343804, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2009}, volume = {48}, pages = {145 - 151}, doi = {}, title = {Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {A, Bayram and D, Gürsel and A, Zeytinoğlu and T, Özacar} }
APA A, B , D, G , A, Z , T, Ö . (2009). Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi . Ege Tıp Dergisi , 48 (3) , 145-151 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343804
MLA A, B , D, G , A, Z , T, Ö . "Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi" . Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 145-151 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343804>
Chicago A, B , D, G , A, Z , T, Ö . "Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 145-151
RIS TY - JOUR T1 - Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi AU - Bayram A , Gürsel D , Zeytinoğlu A , Özacar T Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 151 VL - 48 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi %A Bayram A , Gürsel D , Zeytinoğlu A , Özacar T %T Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi %D 2009 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 48 %N 3 %R %U
ISNAD A, Bayram , D, Gürsel , A, Zeytinoğlu , T, Özacar . "Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 48 / 3 (September 2009): 145-151 .
AMA A B , D G , A Z , T Ö . Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi. ETD. 2009; 48(3): 145-151.
Vancouver A B , D G , A Z , T Ö . Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2009; 48(3): 145-151.
IEEE B. A , G. D , Z. A and Ö. T , "Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi, vol. 48, no. 3, pp. 145-151, Sep. 2009