Year 2009, Volume 48 , Issue 3, Pages 159 - 166 2009-09-01

Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri
Effects of pentoxifylline administration on vascular response in thoracic aorta from endotoxaemic rats

Çınar G M [1] , Erol A [2]


Amaç: Endotoksin ve benzeri diğer bakteri ürünleri, mantar ve viruslar tarafından başlatılan olaylar dizisi olan septik şokta TNF-α ve NO başlıca rol oynayan medyatörlerdir. Çalışmada deneysel endotoksik şok modelinde, hücre içi gen transkripsiyonunu inhibe eden, fosfodiesteraz cAMP düzeyini artırarak TNF-α inhibitörü olan pentoksifilin'in sepsiste bozulmuş olan damar yanıtları üzerine olan etkileri araştırıldı. Yöntem ve Gereç: Sıçanlarda endotoksik şok oluşturmak üzere 5 mg/kg LPS (E.coli, serotip 055:B5) intraperitoneal yolla verildi. LPS injeksiyonundan 1 saat sonra pentoksifilin (12.5 ve 25 mg/kg) intraperitoneal yolla uygulandı. LPS injeksiyonundan 18 saat sonra izole edilen torasik aort halkalarında kasılma (fenilefrin, KCl) ve gevşeme (asetilkolin ve sodyum nitroprussid) yanıtları değerlendirildi. Bulgular: Sepsiste hem kasıcı yanıtların hem de endotel bağımlı, reseptör aracılı gevşeme yanıtlarının bozulduğunu göstermektedir. Sepsisteki damar yanıtlarındaki bu olumsuz değişikliklerde LPS'nin ve TNF-α gibi sitokinlerin neden olduğu iNOS indüksiyonu sonucu aşırı NO yapımının başlıca rol oynadığını göstermektedir. Pentoksifilin 12.5 mg/kg verilen sepsisli gruptaki bozulmuş fenilefrin kontraktil yanıtlarını düzeltti (p
Aim: Tumor necrosis factor alpha (TNF-α) and nitric oxide (NO) are important mediators playing key roles in septic shock, a situation which is trigerred by endotoxin and other bacterial products. In this study we investigated the effects of a phosphodiesterase inhibitor, pentoxifylline on the impaired vascular responses in septic shock, since the agent is known to inhibit TNF- α gene expression by increasing intracellular cAMP levels. Material and Methods: Rats were injected intraperitoneally with 5 mg/kg LPS (E.Coli, serotype 055:B5) to induce endotoxic shock. 1 hour after LPS administration pentoxifylline (12.5, 25 mg/kg) was given by the same route. Contractile responses to phenylephrine, potassium chloride-KCl) and relaxant responses to acetylcholine-ACh and sodium nitroprusside- SNP were studied in the thoracic aortas 18 hours after LPS injection. Results: The contractile responses were decreased in septic shock as well as the endothelium-dependent, receptor-mediated vasorelaxant responses. These results show that excessive NO production via iNOS induction caused by LPS and cytokines such as TNF-α play a key role in the vascular responsiveness seen in septic shock. Pentoxifylline (12.5 mg/kg) reversed the contractile responses (p
Other ID JA48JT57EJ
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Çınar G M

Author: Erol A

Dates

Application Date : September 1, 2009
Acceptance Date : May 12, 2021
Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { etd343806, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2009}, volume = {48}, pages = {159 - 166}, doi = {}, title = {Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri}, key = {cite}, author = {M, Çınar G and A, Erol} }
APA M, Ç , A, E . (2009). Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri . Ege Tıp Dergisi , 48 (3) , 159-166 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343806
MLA M, Ç , A, E . "Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri" . Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 159-166 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343806>
Chicago M, Ç , A, E . "Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri". Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 159-166
RIS TY - JOUR T1 - Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri AU - Çınar G M , Erol A Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 166 VL - 48 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri %A Çınar G M , Erol A %T Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri %D 2009 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 48 %N 3 %R %U
ISNAD M, Çınar G , A, Erol . "Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri". Ege Tıp Dergisi 48 / 3 (September 2009): 159-166 .
AMA M Ç , A E . Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri. ETD. 2009; 48(3): 159-166.
Vancouver M Ç , A E . Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri. Ege Tıp Dergisi. 2009; 48(3): 159-166.
IEEE Ç. M and E. A , "Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri", Ege Tıp Dergisi, vol. 48, no. 3, pp. 159-166, Sep. 2009