Year 2009, Volume 48 , Issue 3, Pages 167 - 173 2009-09-01

Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması
Surgical versus percutaneous tracheostomy after cardiac surgery

Calkavur İ T [1] , Yagdi T [2] , Posacioglu H [3] , Paydın A [4] , Askar F Z [5] , Durmaz I [6]


Amaç: Kalp cerrahisinden sonra elektif trakeostominin kullanımı, uzun süreli mekanik solunum desteği gerektiren hastalarda artmıştır. Çalışmanın amacı, kalp cerrahisi sonrasında kalp cerrahisi yoğun bakımında gerçekleştirilen perkütan dilatasyon trakeostomi(PDT) ve cerrahi trakeostominin (CT) karşılaştırılmasıdır. Yöntem ve Gereç: Kalp cerrahisi sonrasında 24 CT ile 39 PDT yapılan 63 hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Her iki teknikteki komplikasyon oranlarını, oksijenizasyon indekslerinin, stomal kapanma sürelerinin ve işlem için harcanan sürenin karşılaştırılması yapıldı. Bulgular: Perkütan dilatasyon trakeostomi, CT oranla daha hızlı yapılmaktadır (p=0.0012). Preoperatif ve postoperatif oksijenizaston indekslerine bakıldığında PDT ve CT arasında anlamlı fark bulunmadı (p=0.318 ve p=0.9). Trakeostomi öncesi ve sonrası oksijenizasyon indeksleri grupların kendi içlerinde karşılaştırıldığında yine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı(p=0.77 ve p=0.425). Genel komplikasyon oranlarına bakıldığınde CT %25, PDT % 12.8 olarak bulundu. Trakeostomi yara yeri infeksiyonu CT'den sonra %16.6 olarak bulunurken, PDT grubunda infeksiyon tespit edilmedi (p=0.018). Dekanülasyondan sonra stomal kapanma süresi PDT grubunda CT oranla anlamlı olarak daha kısaydı (p=0.0021). Sonuç: Perkütan dilatasyon trakeostominin CT göre işlem süresinin daha kısa olması, stomal kapanma süresinin daha kısa olması ve postoperatif yara yeri infeksiyon oranını daha düşük olması gibi göreceli avantajları vardır. Bu nedenle PDT kalp cerrahisinden sonra uzun süreli mekanik solunum desteği gereken hastalarda elektif trakeostomi için tercih edilmesi gereken tekniktir.
Aim: Elective tracheostomy after cardiac surgery is increasingly used in patients who require long-term mechanical ventilatory support. The aim of the present study is to compare percutaneous dilatational with surgical tracheostomy in cardiosurgical patients when both procedures were performed in cardiac surgery intensive care unit. Material and Methods: We retrospectively evaluated 63 patients who had surgical (n=24) or percutaneous dilatational (n=39) tracheostomy technique following cardiac surgery. Comparisons of the complications, oxygenation index, stomal closure time and time consumption of both technique is the main target. Results: Percutaneous dilatational tracheostomy was performed more quickly than surgical tracheostomy (p=0.0012). With regard to preoperative and postoperative oxygenation index, there was no significant difference between percutaneous dilatational tracheostomy and surgical tracheostomy groups (p=0.318 and p=0.9 respectively). When oxygenation indexes before and after tracheostomies compared within each group, we found also no statistical difference (p=0.77 and p=0.425 respectively). Overall complication rate for surgical tracheostomy and percutaneous dilatational tracheostomy were 25% and 12.8%, respectively. Wound infection in tracheostomy site was seen in 16.6% of the surgical tracheostomy, whereas no infection was found in percutaneous dilatational tracheostomy (p=0.018). Stomal closure times after decannulation in percutaneous dilatational tracheostomy group were shorter than in surgical tracheostomy group (p=0.0021). Conclusion: Percutaneous dilatational tracheostomy have some advantages relative to surgical tracheostomy including more rapid of performance and stomal closure and lower incidence of postoperative wound infection. Percutaneous dilatational tracheostomy as the procedure of choice for performing elective tracheostomy in the appropriately selected cardiosurgical patient requiring long-term mechanical ventilation.
Other ID JA27HM39CT
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Calkavur İ T

Author: Yagdi T

Author: Posacioglu H

Author: Paydın A

Author: Askar F Z

Author: Durmaz I

Dates

Application Date : September 1, 2009
Acceptance Date : May 13, 2021
Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { etd343807, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2009}, volume = {48}, pages = {167 - 173}, doi = {}, title = {Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {T, Calkavur İ and T, Yagdi and H, Posacioglu and A, Paydın and Z, Askar F and I, Durmaz} }
APA T, C , T, Y , H, P , A, P , Z, A , I, D . (2009). Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması . Ege Tıp Dergisi , 48 (3) , 167-173 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343807
MLA T, C , T, Y , H, P , A, P , Z, A , I, D . "Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması" . Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 167-173 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343807>
Chicago T, C , T, Y , H, P , A, P , Z, A , I, D . "Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması". Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 167-173
RIS TY - JOUR T1 - Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması AU - Calkavur İ T , Yagdi T , Posacioglu H , Paydın A , Askar F Z , Durmaz I Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 173 VL - 48 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması %A Calkavur İ T , Yagdi T , Posacioglu H , Paydın A , Askar F Z , Durmaz I %T Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması %D 2009 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 48 %N 3 %R %U
ISNAD T, Calkavur İ , T, Yagdi , H, Posacioglu , A, Paydın , Z, Askar F , I, Durmaz . "Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması". Ege Tıp Dergisi 48 / 3 (September 2009): 167-173 .
AMA T C , T Y , H P , A P , Z A , I D . Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması. ETD. 2009; 48(3): 167-173.
Vancouver T C , T Y , H P , A P , Z A , I D . Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması. Ege Tıp Dergisi. 2009; 48(3): 167-173.
IEEE C. T , Y. T , P. H , P. A , A. Z and D. I , "Kalp cerrahisinden sonra cerrahi ve perkütan trakeostominin karşılaştırılması", Ege Tıp Dergisi, vol. 48, no. 3, pp. 167-173, Sep. 2009