Year 2009, Volume 48 , Issue 3, Pages 181 - 187 2009-09-01

Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması
Retrospective analysis of the outcome of pediatric lupus nephritis, single center study

Sozeri B [1] , Mir S [2] , Mutlubas F [3] , En S [4]


Amaç: Bu çalışmanın amacı lupus nefritli hastaların tedavi yönetemlerini ve izlem sonuçlarını analiz etmektir. Yöntem ve Gereç: Kliniğimizde 1986-2006 yılları arasında tanı almış ve tedavi edilen 37 lupus hastasına retrospektif çalışma yapıldı. Bulgular: Ortalama tanı yaşı 13 ± 2,2 yıldı. Hastaların 26 (% 70,2)' sında böbrek tutulumu mevcuttu. İlk biyopsi anında proteinüri saptanan 15 (% 57.7) hastadan 4'ünde (%15.3) nefrotik düzeyde proteinüri vardı. 11(% 42.3) hastada hematüri, 7(% 26.9) hastada hipertansiyon ve 6 (23%) hastada renal fonksiyon bozukluğu saptandı. Lupus nefritinde histopatolojik bulgulardan evre II (% 42.3) en sık bulunurken, sırasıyla evre IV (% 30.7), evre III (15.3%) ve evre I (11.7%) saptandı. Tüm evre IV lupus nefritli hastalarda hipertansiyon ve nefrotik proteinuri anlamlı olarak yüksek saptandı. İzlem sonunda lupus nefriti olan hastaların %57'sinde remisyon varken %30 hasta aktif hastalık bulgularına sahipti. Sonuç: Sonuç olarak LN çocukların prognozu, primer olarak histopatolojik lezyonun şiddetine bağlıdır.
Aim: We aim to analyse in this study was outcome results and therapy modalities in patients with lupus nephritis. Materials and Methods: We performed a retrospective cohort study of our 37 lupus patients, diagnosed and treated between1986-2006. Conclusions: The mean age at onset of disease was 13 ± 2.2 years. Renal involvement was present in 26 (70.2%) of the patients. At the time of the initial biopsy, proteinuria was observed in 15 (57.7%) patients, and it was within nephrotic range in 4 (15.3%) patients. 11 (42.3%) patients had hematuria, 7 (26.9%) had hypertension, and 6 (23%) had impaired renal function. The most frequent histopathological finding was class II (42.3%), followed by class IV (30.7%), class III (15.3%) and class I (11.7%) lupus nephritis (LN). All patients with class IV lupus nephritis had a significant tendency for developing hypertension (p=0.006) and nephrotic range proteinuria (p=0.004). 57% of patients with lupus nephritis had remission, 30% of them still had active disease. Result: Finally, the prognosis of children with LN depends primarily on the severity of histopathological lesions.
Other ID JA33KC39JM
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sozeri B

Author: Mir S

Author: Mutlubas F

Author: En S

Dates

Application Date : September 1, 2009
Acceptance Date : May 13, 2021
Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { etd343809, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2009}, volume = {48}, pages = {181 - 187}, doi = {}, title = {Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması}, key = {cite}, author = {B, Sozeri and S, Mir and F, Mutlubas and S, En} }
APA B, S , S, M , F, M , S, E . (2009). Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması . Ege Tıp Dergisi , 48 (3) , 181-187 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343809
MLA B, S , S, M , F, M , S, E . "Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması" . Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 181-187 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343809>
Chicago B, S , S, M , F, M , S, E . "Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması". Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 181-187
RIS TY - JOUR T1 - Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması AU - Sozeri B , Mir S , Mutlubas F , En S Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 187 VL - 48 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması %A Sozeri B , Mir S , Mutlubas F , En S %T Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması %D 2009 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 48 %N 3 %R %U
ISNAD B, Sozeri , S, Mir , F, Mutlubas , S, En . "Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması". Ege Tıp Dergisi 48 / 3 (September 2009): 181-187 .
AMA B S , S M , F M , S E . Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması. ETD. 2009; 48(3): 181-187.
Vancouver B S , S M , F M , S E . Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması. Ege Tıp Dergisi. 2009; 48(3): 181-187.
IEEE S. B , M. S , M. F and E. S , "Pediatrik lupus nefritinin retrospektif izlem sonuçları, tek merkez çalışması", Ege Tıp Dergisi, vol. 48, no. 3, pp. 181-187, Sep. 2009