Year 2009, Volume 48 , Issue 3, Pages 209 - 212 2009-09-01

Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu
A case of giant renal calculus with poorly functioning opposite kidney

İsen K [1] , Cihan S [2]


Dev böbrek taşı üroloji pratiğinde nadiren görülmektedir. Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü ve dev böbrek taşı olan 69 yaşındaki bayan hasta sunulmaktadır. Hastanın 10 yıl önce geçirilmiş sağ piyelolitotomi hikayesi vardı. Ultrasonografi (USG), kontrastsız bilgisayarlı tomografi (BT), direkt üriner sistem grafisi (DÜSG) ve intravenöz piyelografi (İVP) ile sağ böbrekte dev böbrek taşı (10 x 8 cm) ve III. derece hidronefroz, sol böbrekte ise orta derecede kaliksiyel dilatasyon saptandı. Dietilen triamin pentaasetik asit ( DTPA ) böbrek sintigrafisi, taşın olduğu böbreğin iyi fonksiyona, karşı taraf böbreğin ise kötü fonksiyona sahip olduğunu gösterdi. Hastaya sağ piyelolitotomi yapıldı. Taşın alımı sırasında taş kendiliğinden 5 parçaya ayrıldı ve bu da işlemi daha da kolaylaştırdı. Taşlar herhangi bir komplikasyon olmadan çıkarıldı ve double-j ( DJ ) stent konuldu. Taş analizi ile taşın kalsiyum fosfat taşı olduğu saptandı. Operasyon sonrası 2. ayda çekilen DÜSG ve İVP, taşın tamamen temizlendiğini ve sağ böbrek pelvisinde orta derece dilatasyon olduğunu gösterdi. Bu olguda olduğu gibi, günümüzde, açık taş cerrahisi bazı özel olgular için hala kabul gören alternatif bir tedavi yaklaşımıdır.
Giant renal calculus is rarely seen in urologic practice. A 69-year-old woman who had right giant renal calculus with poorly functioning opposite kidney is presented. She was with a history of right pyelolithotomy for large renal calculus 10 years back. Ultrasonography(USG), uncontrast computed tomography ( CT ), plain abdominal X-ray ( KUB ) and intraveneous urography ( IVU ) revealed a giant renal calculus (10 x 8 cm) and grade III hydronephrosis on the right kidney and moderate calixiel dilation on the left kidney. Diethylene triamine pentaacetic acid ( DTPA ) renal scan showed good functioning affected kidney and poor functioning opposite kidney. Right pyelolithotomy was performed. During the manuplation of the stone removal, the stone was divided into five pieces spontaneously. This situation made the procedure easier. The stones were extracted without any complications, and a double-j ( DJ ) stent was placed to the patient. Chemical analysis of the stone revealed a calcium phosphate stone. KUB and IVU showed complete stone clearence and modarate dilatation on the right renal pelvis on the second month postoperatively. Like this case, today, open stone surgery is still continues to represent a reasonable alternative treatment option for some special cases.
Other ID JA93CJ77BV
Journal Section Case Reports
Authors

Author: İsen K

Author: Cihan S

Dates

Application Date : September 1, 2009
Acceptance Date : May 12, 2021
Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { etd343814, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege University}, year = {2009}, volume = {48}, pages = {209 - 212}, doi = {}, title = {Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu}, key = {cite}, author = {K, İsen and S, Cihan} }
APA K, İ , S, C . (2009). Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu . Ege Tıp Dergisi , 48 (3) , 209-212 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343814
MLA K, İ , S, C . "Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu" . Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 209-212 <http://egetipdergisi.com.tr/en/pub/issue/31422/343814>
Chicago K, İ , S, C . "Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu". Ege Tıp Dergisi 48 (2009 ): 209-212
RIS TY - JOUR T1 - Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu AU - İsen K , Cihan S Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 212 VL - 48 IS - 3 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu %A İsen K , Cihan S %T Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu %D 2009 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 48 %N 3 %R %U
ISNAD K, İsen , S, Cihan . "Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu". Ege Tıp Dergisi 48 / 3 (September 2009): 209-212 .
AMA K İ , S C . Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu. ETD. 2009; 48(3): 209-212.
Vancouver K İ , S C . Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu. Ege Tıp Dergisi. 2009; 48(3): 209-212.
IEEE İ. K and C. S , "Karşı taraf böbrek fonksiyonu kötü olan bir dev böbrek taşı olgusu", Ege Tıp Dergisi, vol. 48, no. 3, pp. 209-212, Sep. 2009