Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 79 - 83 2000-06-01

1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ
LEGAL MEDICAL EVALUATION OF SUİCİDE CASES İN SİVAS BETWEEN 1994 - 1996

Mustafa TÜRKER [1] , Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ [2] , Bora BOZ [3]


Çalışmamızda, önemli bir toplumsal sorun olan intihar olgularını adli tıp yönünden incelemeyi amaçladık. 1994-1996 yılları arasında Sivas'ta görülen intihar olgularının adli ve tıbbi kayıtları incelendi. 152 intihar girişim olgusunun 61'i (%40.1) erkek, 91'i (%59.9) kadındı. En sık rastlanan intihar girişim yöntemi ilaç zehirlenmesiydi. Doksandokuz olgu (%65.1) ilaçla zehirlenmiş, bunlardan 3'ü (%3) ölmüştü. İkinci sıklıkla uygulanan intihar girişim yöntemi ası idi. 22 (%14.5) olgu bu yolla intihar etmiş ve hepsi ölmüştür. Diğer yöntemlere daha az sıklıkla rastladık. Olguların 31'i (%20.4) ölmüştü. Bunların 22'si (%71) ası, 3'ü (%9.8) ilaç, biri (%3.2) ateşli silah, biri (%3.2) LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı), biri (%3.2) elektrik çarpması, biri (%3.2) yanık, biri (%3.2) suda boğulma, biri (%3.2) yüksekten atlama ile hayatını kaybetmiştir.
İn this study, our purpose is to evaluate the suicide cases that are important social pobiems from a medicolegal point of view. During the years 1994 to 1996, informations on suicide cases obtained from judicial and medical archives in Sivas were evaluated. Of 152 suicide attempt cases, 61 (40.1%) were male and 91 (59.9%) were female. The most commonly used method for suicide attempt was drug poisoning prefered by 99 (65.1 %) cases and 3 of these cases (3%) died. The second commonly used method was hanging chosen by 22 cases (14.5%) and ali died. The other suicide attempt methods are less commonly used. Thirty-one (20.4%) of suicide cases died, 22 (71%) with hanging, 3 (9.8%) with drug poisoning, one (3.2%) with firearm, one (3.2%) with LPG (Liqiuefied Petroil Gas), one (3.2%) vvith electric shock, one (3.2%) vvith burning, one (3.2%) vvith drovvning, one (3.2%) vvith jumping from height.
Diğer ID JA98CU63ZA
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Mustafa TÜRKER

Yazar: Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ

Yazar: Bora BOZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343339, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {79 - 83}, doi = {}, title = {1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Türker, Mustafa and Beyaztaş, Fatma YÜCEL and Boz, Bora} }
APA Türker, M , Beyaztaş, F , Boz, B . (2000). 1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 79-83 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343339
MLA Türker, M , Beyaztaş, F , Boz, B . "1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 79-83 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343339>
Chicago Türker, M , Beyaztaş, F , Boz, B . "1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 79-83
RIS TY - JOUR T1 - 1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Mustafa Türker , Fatma YÜCEL Beyaztaş , Bora Boz Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 83 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi 1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Mustafa Türker , Fatma YÜCEL Beyaztaş , Bora Boz %T 1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Türker, Mustafa , Beyaztaş, Fatma YÜCEL , Boz, Bora . "1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 79-83 .
AMA Türker M , Beyaztaş F , Boz B . 1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ. ETD. 2000; 39(2): 79-83.
Vancouver Türker M , Beyaztaş F , Boz B . 1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 79-83.
IEEE M. Türker , F. Beyaztaş ve B. Boz , "1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 79-83, Haz. 2000