Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 89 - 92 2000-06-01

HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE
PHAGOCYTIC ACTIVITY İN HEMORRHAGIC SHOCK

Ahmet ÇELİK [1] , Ahmet KESKİNOĞLU [2] , Dilek ERDENER [3]


Hemorajik şokta (HŞ) immünolojik değişikliklerin meydana geldiği bilinmektedir. Bu çalışma HŞ'da fagositik aktiviteyi araştırmak için planlanmıştır. Çalışmada 36 albino rat kullanıldı ve bunlar üç gruba ayrıldı. Grup 1(n=12): Ortalama arteriyel kan basıncı 30 mm Hg'ye düşünceye kadar kan alınarak HŞ oluşturuldu ve basınç bu düzeyde 30 dakika tutuldu Grup 2(n=12): Hayvanlar sadece kanüle edildi ancak şoka sokulmadı Grup 3(n=12): Kontrol grubu Hayvanlar şoktan 24 saat sonra öldürüldü. İmmünolojik incelemeler için kan örnekleri alındı ve ileum mukozasında antioksidan enzimler çalışıldı. Fagositik aktivite Grup 1'de Grup 2 ve Grup 3'e göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p
It is well knovvn that immunologic alterations occur in hemorrhagic shock (HS). We have designed this study to investigate phagocytic activity in HS. Thirty-six albino rats were divided into 3 groups. Group 1(n=12): HS was induced by withdrawing blood until a mean arterial blood pressure of 30 mm Hg was obtained and maintaned at this level for 30 minutes. Group 2(n=12): The animals were only cannulated but not shocked. Group 3(n=12): Control group Rats were sacrificed at 24h postshock. Blood samples were taken for immunologic examinations and antioxidant enzyme levels were measured in ileal mucosa. Phagocytic activity was found to be higher in Group 1 when compared to Group 2 and 3 (p
Diğer ID JA74ZJ62SK
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ahmet ÇELİK

Yazar: Ahmet KESKİNOĞLU

Yazar: Dilek ERDENER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343341, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {89 - 92}, doi = {}, title = {HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE}, key = {cite}, author = {Çelik, Ahmet and Keskinoğlu, Ahmet and Erdener, Dilek} }
APA Çelik, A , Keskinoğlu, A , Erdener, D . (2000). HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 89-92 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343341
MLA Çelik, A , Keskinoğlu, A , Erdener, D . "HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 89-92 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343341>
Chicago Çelik, A , Keskinoğlu, A , Erdener, D . "HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 89-92
RIS TY - JOUR T1 - HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE AU - Ahmet Çelik , Ahmet Keskinoğlu , Dilek Erdener Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 92 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE %A Ahmet Çelik , Ahmet Keskinoğlu , Dilek Erdener %T HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, Ahmet , Keskinoğlu, Ahmet , Erdener, Dilek . "HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 89-92 .
AMA Çelik A , Keskinoğlu A , Erdener D . HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE. ETD. 2000; 39(2): 89-92.
Vancouver Çelik A , Keskinoğlu A , Erdener D . HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 89-92.
IEEE A. Çelik , A. Keskinoğlu ve D. Erdener , "HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 89-92, Haz. 2000