Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 105 - 111 2000-06-01

AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ
THE SMOKING PREVALENCE AND IT'S RELATION WITH HYPERTENSION IN AGED ABOVE THE SEVENTEEN IN AYDIN TURKEY

Hulki Meltem SÖNMEZ [1] , Okay BAŞAK [2] , Celalettin CAMCI [3] , Recep BALTACI [4] , H.şebnem KARAZEYBEK [5] , Figen YAZGAN [6] , İsmail ERTİN [7] , Ş. Çağlayan ÇELİK [8]


Sigara içimi bir çok kardiyovasküler ve malign hastalığın etiyopatogenezine katılmaktadır. Bu nedenle sigara içimini azaltmaya yönelik önlemler tasarlanırken sigara içen kitlenin özellikleri belirlenmelidir. 1995 yılında yapılan AYDINHİP (Aydın Hipertansiyon) çalışması ile yörenin sigara içimiyle ilgili özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Ülkemizde 26 Aralık1997'de "Resmi Dairelerde ve Beş Kişiden Fazla Yolcu Bulunan Taşıtlarda Sigara içilmesini Yasaklayan" yasa yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmada sigara içimi ve bunun hipertansiyonla ilişkisi konusunda, toplumun bu yasa öncesindeki özelliklerinin son durumunu belirlenmektedir. Çalışmada değişik kesimlerden 17 yaş üstü 1600 kişi ziyaret edilerek bir anket formu dolduruldu ve JNC V (Vh Report of Joint National Committee on Hypertension) önerilerine uygun olarak kan basınçları ölçüldü. Sonuçlara göre halkın %42'si (kadınların %16,8 ve erkeklerin %62,2'si) sigara içmektedir. Sigara içmeyenlerin ortalama sistolik kan basıncı (SKB) 133,55 mmHg, içenlerin ortalama SKB 125,23 mmHg ve sigara içmeyenlerin ortalama diyastolik kan basıncı (DKB) 79,60 mmHg, içenlerin ortalama DKB 76,62 mmHg saptanmıştır. Sigara içenlerin %14,3'ü içmeyenlerin %27,4'ü yüksek sistolik kan basıncına sahiptir. Yüksek diyastolik kan basıncı için bu oranlar sırasıyla %13,7 ve %19,4. Sonuç olarak Aydın yöresinde sigara içme sıklığı önemli düzeydedir ve sigara içenlerde yüksek kan basıncı, içmeyenlere kıyasla daha az bulunmaktadır.
Smoking is a majör risk factor for many cardiovascular and neoplastic diseases. The properties of smoker population must be find out for use in preparing of strategies and plans to pull down the smoker ratio. For this reason in 1995, as a part of our AYDINHİP study (Aydın Hipertansiyon Araştırması) we tried to find out the properties of smokers in our university region. İn Turkey a law issued on 26 December 1997, which was prohibiting smoking in the place crovvded more than five people. Our results are giving us the last data about the smoking and its relation with hypertension here before that law mentioned above. In this study 1600 people more than 17 years old from different social and geographic areas were visited. After fiiling a questionnaire list their blood pressure obtained. According to the results 42% of the people were smoker (16,8% for women and 62,2% for men). Mean systolic blood pressures of non-smokers and smokers were 133,55 mmHg and 125,23 mmHg respectively. This numbers for diastolic blood pressure were 79,60 mmHg and 76,62 mmHg respectively. The prevalence of systolic hypertension in non-smoker and smoker population was 27,4% and 14,3% respectively. These numbers for diastolic hypertension were 19,4% and 13,7%. In conclusion in the Aydın City area, the smoker prevalence is high. The blood pressure is significantly lovver in smoker population than the nonsmoker population.
Diğer ID JA87AG82HJ
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hulki Meltem SÖNMEZ

Yazar: Okay BAŞAK

Yazar: Celalettin CAMCI

Yazar: Recep BALTACI

Yazar: H.şebnem KARAZEYBEK

Yazar: Figen YAZGAN

Yazar: İsmail ERTİN

Yazar: Ş. Çağlayan ÇELİK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343343, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {105 - 111}, doi = {}, title = {AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ}, key = {cite}, author = {Sönmez, Hulki Meltem and Başak, Okay and Camcı, Celalettin and Baltacı, Recep and Karazeybek, H.şebnem and Yazgan, Figen and Ertin, İsmail and Çelik, Ş. Çağlayan} }
APA Sönmez, H , Başak, O , Camcı, C , Baltacı, R , Karazeybek, H , Yazgan, F , Ertin, İ , Çelik, Ş . (2000). AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 105-111 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343343
MLA Sönmez, H , Başak, O , Camcı, C , Baltacı, R , Karazeybek, H , Yazgan, F , Ertin, İ , Çelik, Ş . "AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 105-111 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343343>
Chicago Sönmez, H , Başak, O , Camcı, C , Baltacı, R , Karazeybek, H , Yazgan, F , Ertin, İ , Çelik, Ş . "AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 105-111
RIS TY - JOUR T1 - AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ AU - Hulki Meltem Sönmez , Okay Başak , Celalettin Camcı , Recep Baltacı , H.şebnem Karazeybek , Figen Yazgan , İsmail Ertin , Ş. Çağlayan Çelik Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 111 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ %A Hulki Meltem Sönmez , Okay Başak , Celalettin Camcı , Recep Baltacı , H.şebnem Karazeybek , Figen Yazgan , İsmail Ertin , Ş. Çağlayan Çelik %T AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Sönmez, Hulki Meltem , Başak, Okay , Camcı, Celalettin , Baltacı, Recep , Karazeybek, H.şebnem , Yazgan, Figen , Ertin, İsmail , Çelik, Ş. Çağlayan . "AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 105-111 .
AMA Sönmez H , Başak O , Camcı C , Baltacı R , Karazeybek H , Yazgan F , Ertin İ , Çelik Ş . AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ. ETD. 2000; 39(2): 105-111.
Vancouver Sönmez H , Başak O , Camcı C , Baltacı R , Karazeybek H , Yazgan F , Ertin İ , Çelik Ş . AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 105-111.
IEEE H. Sönmez , O. Başak , C. Camcı , R. Baltacı , H. Karazeybek , F. Yazgan , İ. Ertin ve Ş. Çelik , "AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 105-111, Haz. 2000