Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 113 - 115 2000-06-01

ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI
THE RESULTS OF INTENSIVE INDUCTION CHEMOTHERAPY İN ADULT PATIENTS WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

Murat TOMBULOĞLU [1] , Seçkin ÇAĞIRGAN [2]


Son 15 yılda yapılan çalışmalarda erişkin akut lenfoblastik lösemili hastaların büyük çoğunluğunda yoğun indüksiyon kemoterapisi ile remisyon sağlanabildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada Hoelzer ve arkadaşlarının önerdikleri protokole uygun olarak yoğun indüksiyon kemoterapisi uygulanan 19 erişkin akut lenfoblastik lösemili hastanın sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiş ve aynı dönemde daha az yoğunlukta indüksiyon kemoterapisi uygulanan 23 hastanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Yoğun indüksiyon uygulanan 19 hastada remisyon oranı % 84.2 olup ortalama 61 aylık izlem sonunda remisyon süresi ortalama 48 ay ve tüm hastalarda ortalama sağkalım süresi ise 24 ay bulunmuştur. Kontrol grubunda ise bu değerler sırası ile % 60.8, 6 ay ve 9 ay bulunmuştur. Yoğun indüksiyon sırasında erken mortalite görülmemiş olup tüm hastalarda febril nötropenik atak izlenmiştir. Bu sonuçlara göre yoğun indüksiyon kemoterapisi erişkin akut lenfoblastik lösemili hastalarda remisyon oran ve süresini istatiksel olarak anlamlı artırmakta ancak erken mortalitede artışa neden olmamaktadır.
In the last 15 years several studies have shovved that most of the patients with acute lymphoblastic leukemia can achieve complete remission by intensive induction chemotherapy. In this study we retrospectively investigated the results of the treatment of 19 adult patients with acute lymphoblastic leukemia treated by intensive induction chemotherapy. The results were compared with the 23 patients who were given less intensive induction chemotherapy during the same period. In the intensive chemotherapy group the remission rate was 84.2 %. After 61 months of follow-up, the median remission duration was 48 months and overall survival was 24 months. In control group, remission rate was 60.8 %, remission duration 6 months and total survival was 9 months. There was no early mortality detected due to intensive induction chemotherapy although ali the patients had febrile neutropenic attacks during the treatment period. In conclusion intensive induction chemotherapy car significantly increase the rate and duration of remission even though it does not have any effect on early mortality rates.
Diğer ID JA48MJ45JZ
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Murat TOMBULOĞLU

Yazar: Seçkin ÇAĞIRGAN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343344, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {113 - 115}, doi = {}, title = {ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI}, key = {cite}, author = {Tombuloğlu, Murat and Çağırgan, Seçkin} }
APA Tombuloğlu, M , Çağırgan, S . (2000). ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 113-115 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343344
MLA Tombuloğlu, M , Çağırgan, S . "ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 113-115 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343344>
Chicago Tombuloğlu, M , Çağırgan, S . "ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 113-115
RIS TY - JOUR T1 - ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI AU - Murat Tombuloğlu , Seçkin Çağırgan Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 115 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI %A Murat Tombuloğlu , Seçkin Çağırgan %T ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Tombuloğlu, Murat , Çağırgan, Seçkin . "ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 113-115 .
AMA Tombuloğlu M , Çağırgan S . ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI. ETD. 2000; 39(2): 113-115.
Vancouver Tombuloğlu M , Çağırgan S . ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 113-115.
IEEE M. Tombuloğlu ve S. Çağırgan , "ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 113-115, Haz. 2000