Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 117 - 120 2000-06-01

BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU
THE CORRELATION OF COMPUTERIZED TOMOGRAPHY STAGING AND PATHOLOGICAL STAGE İN KIDNEYTUMORS

Çağ ÇAL [1] , Derya KESKİN [2] , Mustafa DELİBAŞ [3] , Refik KİLLİ [4] , Ceyhun ÖZYURT [5] , Oktay NAZLI [6]


En sık görülen erişkin primer böbrek tümörü olan renal adenokarsinomun klinik olarak doğru evrelendirilebilmesi, uygulanacak cerrahi tedavinin şeklinin ve sınırlarının belirlenmesi için önemlidir. Bu çalışmanın amacı, böbrek tümörlerinde bilgisayarlı tomografi (BT) ile yapılan klinik evrelemenin histopatolojik evre ile uyumunu belirlemektir. Renal kitle tanısıyla öpere edilen 44 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Klinik ve patolojik evreler karşılaştırıldı. 44 olgudan klinik olarak 34 olguda evre I, 5 olguda evre II ve 5 olguda evre III tümör belirlendi. BT ile evre I hastalık olarak değerlendirilen 4 olgudan, üçünde patolojik olarak evre II ve birinde evre III tümör saptandı. Klinik olarak evre II tümörlü bir olguda ise evre III tümör görüldü. BT ile yapılan klinik evrelemenin evre I, evre II ve evre III tümörlerde histopatolojik evreyle uyumu sırasıyla %88.2, %80 ve %100 olarak belirlendi. Fakat evre II ve evre III tümörlü olgu sayısı bu evrelerdeki oranların güvenilirliği için yeterli değildir. Tüm evrelerde BT evrelemesinin doğruluğu %88.6 olarak bulundu. BT renal hücreli karsinomun evrelemesinde akılcı bir seçenektir ve klinik ve patolojik evreler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.
Renal adenocarcinoma is the most common primary kidney tumor in adults. Clinically accurate staging of the tumor is important because the type of surgical approach is related with the extension of the tumor. The aim of the study was to determine the accuracy of clinical staging in kidney tumors with computerized tomography (CT). 44 patients operated renal mass in our clinic, were evaluated retrospectively. Clinical and pathological stages were compared. Clinically, 34 of 44 patients were stage I, 5 patients were stage II and 5 patients were stage III. 3 out of 4 patients who were classified as stage I with CT were staged as stage II and the remaining one was stage III pathologically. One of the 5 patients who were clinically stage II was staged as III pathologically. Staging accuracy of CT in stage I, stage II and stage III patients is 88.2%, 80% and 100% respectively. However the number of patients with stage II and stage III is not enough for reliable evaluation. Overall staging accuracy with CT is found to be 88.6%. İn conclusion, CT is a reliable method in staging of renal celi carcinoma and the difference between clinical and pathological stages is not significant.
Diğer ID JA75HF52TJ
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Çağ ÇAL

Yazar: Derya KESKİN

Yazar: Mustafa DELİBAŞ

Yazar: Refik KİLLİ

Yazar: Ceyhun ÖZYURT

Yazar: Oktay NAZLI

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343345, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {117 - 120}, doi = {}, title = {BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU}, key = {cite}, author = {Çal, Çağ and Keskin, Derya and Delibaş, Mustafa and Killi, Refik and Özyurt, Ceyhun and Nazlı, Oktay} }
APA Çal, Ç , Keskin, D , Delibaş, M , Killi, R , Özyurt, C , Nazlı, O . (2000). BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 117-120 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343345
MLA Çal, Ç , Keskin, D , Delibaş, M , Killi, R , Özyurt, C , Nazlı, O . "BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 117-120 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343345>
Chicago Çal, Ç , Keskin, D , Delibaş, M , Killi, R , Özyurt, C , Nazlı, O . "BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 117-120
RIS TY - JOUR T1 - BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU AU - Çağ Çal , Derya Keskin , Mustafa Delibaş , Refik Killi , Ceyhun Özyurt , Oktay Nazlı Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 120 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU %A Çağ Çal , Derya Keskin , Mustafa Delibaş , Refik Killi , Ceyhun Özyurt , Oktay Nazlı %T BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Çal, Çağ , Keskin, Derya , Delibaş, Mustafa , Killi, Refik , Özyurt, Ceyhun , Nazlı, Oktay . "BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 117-120 .
AMA Çal Ç , Keskin D , Delibaş M , Killi R , Özyurt C , Nazlı O . BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU. ETD. 2000; 39(2): 117-120.
Vancouver Çal Ç , Keskin D , Delibaş M , Killi R , Özyurt C , Nazlı O . BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 117-120.
IEEE Ç. Çal , D. Keskin , M. Delibaş , R. Killi , C. Özyurt ve O. Nazlı , "BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 117-120, Haz. 2000