Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 127 - 130 2000-06-01

lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ
DOPPLER UMBILICAL VELOCIMETRY IN THE PREDICTION OF ADVERSE OUTCOME IN PREGNANCIES AT RISK FOR INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION

Hüseyin YILMAZ [1] , Sermet SAĞOL [2] , Ömer DİNÇER [3]


Klinik olarak intrauterin gelişme geriliği (IUGR) tanısı konan 20 olgu ve kontrol grubu olarak aynı gebelik haftalarındaki 40 normal gebede fetusun durumunu değerlendirmek için umbilikal arter Doppler velosimetri incelemesi yapıldı. IUGR olgularının 17:sinde (%85) fetus doğum ağırlığı gebelik yaşına göre 10 persantilin altındaydı. IUGR'Ii olguların 12'sinde (%60) Doppler değerlen anormal bulundu, fakat 2'sinde (%10) doğumda IUGR saptanmadı. IUGR olan olgular normal olgulara göre erken doğurtuldu ve bebek doğum ağırlıkları daha düşüktü. Bu bebekler yenidoğan ünitesinde daha uzun süre bakıma ihtiyaç duydular ve neonatal komplikasyonlara daha sık rastlandı. Sonuç olarak, lUGR'de umbilikal arter Doppler velosimetri perinatai fetal komplikasyonların önlenmesinde ve artmış riskin saptanmasında değerli bir yöntem olarak kullanılabilir.
Umbilical artery Doppler velocimetry was performed in 20 cases with the clinical diagnosis of intrauterine growth retardation (IUGR) and 40 cases with normal pregnancy as a control group for the evaluation of the fetus. In 17 (85%) of IUGR cases, the fetal birth vveight was belovv 10 percentile. Doppler findings vvere abnormal in 12 of IUGR cases, but no evidence of IUGR was detected at birth in two cases. IUGR cases vvere delivered earlier than the normal cases and the birth weight of the babies vvere lovver. These babies needed longer çare in neonatal intensive çare ünite and neonatal complication vvere more frequent. As a result, umbilical artery Doppler velocimetry can be used as a valuable procedure in the prevention of prenatal fetal complications
Diğer ID JA54FF47RR
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hüseyin YILMAZ

Yazar: Sermet SAĞOL

Yazar: Ömer DİNÇER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343348, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {127 - 130}, doi = {}, title = {lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Hüseyin and Sağol, Sermet and Dinçer, Ömer} }
APA Yılmaz, H , Sağol, S , Dinçer, Ö . (2000). lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 127-130 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343348
MLA Yılmaz, H , Sağol, S , Dinçer, Ö . "lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 127-130 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343348>
Chicago Yılmaz, H , Sağol, S , Dinçer, Ö . "lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 127-130
RIS TY - JOUR T1 - lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ AU - Hüseyin Yılmaz , Sermet Sağol , Ömer Dinçer Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 130 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ %A Hüseyin Yılmaz , Sermet Sağol , Ömer Dinçer %T lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Hüseyin , Sağol, Sermet , Dinçer, Ömer . "lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 127-130 .
AMA Yılmaz H , Sağol S , Dinçer Ö . lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ. ETD. 2000; 39(2): 127-130.
Vancouver Yılmaz H , Sağol S , Dinçer Ö . lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 127-130.
IEEE H. Yılmaz , S. Sağol ve Ö. Dinçer , "lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 127-130, Haz. 2000