Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 131 - 133 2000-06-01

RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU
RETROPERITONEOSCOPIC RENAL CYSTECTOMY

Hakan GEMALMAZ [1] , Ömer ÖGE [2] , Mehmet GÜREL [3]


Retroperitonoskopi son zamanlarda popülaritesi artan bir cerrahi tekniktir. Açık cerrahiye göre hasta konforu tartışmasızken bu tekniğin zaman kaybettirici olduğu inancı halen devam etmektedir. Ancak cerrahın tecrübesi arttıkça operasyon süresinin açık cerrahi ile mukayese edilir düzeylere indiği gerçeği inkar edilemez bir gerçektir. Kliniğimizde basit böbrek kisti tanısıyla dört hastaya retroperitonoskopik renal kist eksizyonu uygulandı. Hastaların tümü semptomatikti ve önceki perkütan skleroterapıden fayda görmemişlerdi. Retroperitonoskopi lateral böbrek pozisyonunda üç adet (bir 12 mm'lik ve iki 5 mm'lik) trokarile gerçekleştirildi. Hastaların üçünde birden fazla kist eksizyonu uygulandı. Ortalama operasyon süresi 45 (35-60) dakika idi. Bir hastadaki minimal periton açıklığı dışında komplikasyon gelişmedi. Hastaların tümünde tek doz analjezik yeterli oldu ve her dört hasta da postoperatif 1. Günde drenleri çekilerek taburcu edildiler. Basit renal kistlerin tedavisinde perkütan skleroterapi birincil tedavi seçeneği olarak yerini korumaktadır. Retroperitonoskopik kıstektomi skleroterapıden fayda görmeyen hastalarda ideal bir alternatif tedavi yöntemidir. Ayrıca birden fazla büyük ve semptomatik kisti olan hastalarda bu tedavi yöntemi ilk seçenek olarak da düşünülebilir.
Retroperitoneoscopy has gained much interest in date. İt has been stili believed to be a long lasting procedure, vvhereas there is no debate about the patients' comfort in comparison to öpen surgery. Hovvever, the operation time decreases with the surgeon's increasing experience. Four patients have undement retroperitoneoscopic renal cyst excision due to simple renal cysts. Retroperitoneoscopy has been performed in lateral decubites position and via three (one 12 mm and two 5 mm) ports. Of the patients, three had multiple cysts. The mean operative time was 45 (35-60) minutes. A minimal peritoneal rupture was the only complication. Single dose analgesic was sufficient in ali patients for postoperative pain. All four have been discharged on the first postoperative dav. Percutaneous scierotherapy is the first İme treatment in management of sirnple renal cysts. Retroperitoneoscopic cyst excision is an ideal alternative forpatients who do not benefit from scierotherapy. Furthermore, this procedure can be the first choice of treatment modality forpatients with multiple, large and symptomatic renal cysts.
Diğer ID JA63BU75UG
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Hakan GEMALMAZ

Yazar: Ömer ÖGE

Yazar: Mehmet GÜREL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 12 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343349, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {131 - 133}, doi = {}, title = {RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU}, key = {cite}, author = {Gemalmaz, Hakan and Öge, Ömer and Gürel, Mehmet} }
APA Gemalmaz, H , Öge, Ö , Gürel, M . (2000). RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 131-133 . Retrieved from http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343349
MLA Gemalmaz, H , Öge, Ö , Gürel, M . "RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 131-133 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343349>
Chicago Gemalmaz, H , Öge, Ö , Gürel, M . "RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 131-133
RIS TY - JOUR T1 - RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU AU - Hakan Gemalmaz , Ömer Öge , Mehmet Gürel Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 133 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU %A Hakan Gemalmaz , Ömer Öge , Mehmet Gürel %T RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Gemalmaz, Hakan , Öge, Ömer , Gürel, Mehmet . "RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 131-133 .
AMA Gemalmaz H , Öge Ö , Gürel M . RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU. ETD. 2000; 39(2): 131-133.
Vancouver Gemalmaz H , Öge Ö , Gürel M . RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 131-133.
IEEE H. Gemalmaz , Ö. Öge ve M. Gürel , "RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 131-133, Haz. 2000