Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 143 - 146 2000-06-01

ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU
ANGIOMATOID (MALIGNANT) FIBROUS HISTIOCYTOMA: CASE REPORT

Enver VARDAR [1] , Enver İLHAN [2] , Özgül ÖZGÜDER [3] , Hakan POSTACI [4] , Hayati ŞENGÜDER [5]


Sağ uyluğun deri ve subkutan dokusuna ait bölgede angiomatoid (malign) fibröz histiositom tanısı alan 17 yaşındaki erkek olgu sunulmaktadır. Kitle klinik olarak, son 2 ayda hızlı büyüme öyküsü gösteren subkutan nodul şeklinde ortaya çıktı. Mikroskopik incelemede spesifik olarak kanla dolu doku boşlukları, kapillerden zengin stromada histiosit benzeri ve fibroblast benzeri hücrelerin proliferasyonu vardı. Immünohistokimyasal olarak tümör hücreleri vimentin, CD 68 ve CD 34 için immunoreaktif olup, faktör VIII ilişkili antijen, desmin, düz kas aktini ve S-100 protein için negatif idi. Bu lezyonu lenf düğümünün metastatik lezyonlarından ve mezenkimal kökenli bazı subkutan malignitelerinden ayırt etmenin önemli olması nedeniyle sunulmaya uygun görüldü.
We present a case of angiomatoid (malignant) fibrous histiocytoma of the skin and subcutaneous tissue on the right thigh of a 17-year-old man. The mass appeared clinically as a subcutaneous nodule with history of rapid grovvth vvithin two months. Microscopically, there were a unique formation of blood-filled tissue spaces and proliferation of histiocyte-like and fibroblast-like cells in a capillary-rich stroma. Immunohistochemically the tumor cells vvere immunoreactive for vimentin, CD68, and CD34 and vvere negative for factor Vlll-related antigen, desmin, smooth muscle adin, and S-100 protein. The importance of distinguishing this İesion from metastatic malignancies of lymph node and some subcutaneous malignancies of mesenchymal origin is emphasized.
Diğer ID JA99FF69YB
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Enver VARDAR

Yazar: Enver İLHAN

Yazar: Özgül ÖZGÜDER

Yazar: Hakan POSTACI

Yazar: Hayati ŞENGÜDER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343352, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {143 - 146}, doi = {}, title = {ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU}, key = {cite}, author = {Vardar, Enver and İlhan, Enver and Özgüder, Özgül and Postacı, Hakan and Şengüder, Hayati} }
APA Vardar, E , İlhan, E , Özgüder, Ö , Postacı, H , Şengüder, H . (2000). ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 143-146 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343352
MLA Vardar, E , İlhan, E , Özgüder, Ö , Postacı, H , Şengüder, H . "ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 143-146 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343352>
Chicago Vardar, E , İlhan, E , Özgüder, Ö , Postacı, H , Şengüder, H . "ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 143-146
RIS TY - JOUR T1 - ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU AU - Enver Vardar , Enver İlhan , Özgül Özgüder , Hakan Postacı , Hayati Şengüder Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 146 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU %A Enver Vardar , Enver İlhan , Özgül Özgüder , Hakan Postacı , Hayati Şengüder %T ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Vardar, Enver , İlhan, Enver , Özgüder, Özgül , Postacı, Hakan , Şengüder, Hayati . "ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 143-146 .
AMA Vardar E , İlhan E , Özgüder Ö , Postacı H , Şengüder H . ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU. ETD. 2000; 39(2): 143-146.
Vancouver Vardar E , İlhan E , Özgüder Ö , Postacı H , Şengüder H . ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 143-146.
IEEE E. Vardar , E. İlhan , Ö. Özgüder , H. Postacı ve H. Şengüder , "ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 143-146, Haz. 2000