Yıl 2000, Cilt 39 , Sayı 2, Sayfalar 147 - 151 2000-06-01

PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU
PARATHYROID CARCINOMA : CASE REPORT

Muhan ERKUŞ [1] , Hedef ÖZGÜN [2]


Paratiroid karsinomları ender görülen endokrin malignitelerdendir. Hiperkalsemik kriz, peptik ülser, kemik hastalığı, renal taş oluşumu gibi kalsiyum metabolizma bozuklukları ile klinik verir. Ortalama görülme yaşı 45, erkek:kadın görülme oranı 0.8:1' dir. Olgu 46 yaşında, erkektir. Son bir senedir, boyunda giderek artan şişlik, yorgunluk, kas zayıflığı ve pelvik ağrı yakınması bulunmaktaydı. Serum kalsiyum düzeyi, 14.3 mg/dl, parathormon düzeyi (PTH) düzeyi 1606 pg/ml., kemik sintigrafisinde kondromalazi (bilateral patella) ve osteoblastik aktivite artışı saptanan olgunun, yapılan tiroid ultrasonografisinde "paratiroid adenomu " düşünülerek, kitle total olarak eksize edildi. Gönderilen materyal, 4.5x3x2.5 cm. boyutlarında, kapsüllü, solid, sert kıvamlı olup, kesit yüzü kirli-pembe, yer yer miksoid alanlar içermekte idi. Histopatolojik incelemede ise; üniform görünümde esas-hücrelerin kapsül ile ilişkili kalın fibröz bantlar ile bölündüğü saptandı. Hücrelerde trabeküler dizilim ve kapsül ve damar yapıları içensinde tümör hücre grupları gözlendi. 50 büyük büyütme alanında 2 mitoz dikkat çekti. Paratiroid karsinomu tanısı alan olgu, onuncu ay sonundaki kontolünde hastalıksız ve sağdır.
Parathyroid carcinomas are the least common endocrine malignancies, revealing with disorders of calcium metabolism, such as hypercalcemic crisis, bone disease, and renal calcinosis. The mean age of the individuals with parathyroid carcinoma is 45 years, while male : female ratio is 0,8:1. Our case was a 46 years old male. He was complaining of progressive neck mass, fatigue, muscle vveakness and pelvic pain. He had a serum levels of calcium 14.3 mg/dL, parathyroid hormone (PTH) 1606 pg/mL, alkaline phosphatase 360 U/L. Bone seans were reported as chondromatasia (in bilateral patella) and increased osteoblastic activity, while thyroid ultrasound was reported as "parathyroid adenoma". The mass was excised totally under local anesthesia. Macroscopic appearance was as follovvs; 4.5x3x2.5 cm. in size, capsulated, solid and firm in consisteney with a eross sectional area of dark-pink color and focal myxoid areas. Histopathologically, uniform chief-cell infiltration divided by thick bands associated with the capsule were seen. Tumor cells formed a neoplastic trabecular pattern and groups of neoplastic cells were observed vvithin the capsule and vascular struetures. Two mitosis per 50 high povver fields were found. The diagposis was assessed as parathyroid carcinoma and the patient is stili disease-free on the tenth month of clinical follow-up period.
Diğer ID JA32VU57CH
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Yazar: Muhan ERKUŞ

Yazar: Hedef ÖZGÜN

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2000
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2000

Bibtex @ { etd343353, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {39}, pages = {147 - 151}, doi = {}, title = {PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU}, key = {cite}, author = {Erkuş, Muhan and Özgün, Hedef} }
APA Erkuş, M , Özgün, H . (2000). PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU . Ege Tıp Dergisi , 39 (2) , 147-151 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343353
MLA Erkuş, M , Özgün, H . "PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU" . Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 147-151 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31389/343353>
Chicago Erkuş, M , Özgün, H . "PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU". Ege Tıp Dergisi 39 (2000 ): 147-151
RIS TY - JOUR T1 - PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU AU - Muhan Erkuş , Hedef Özgün Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 151 VL - 39 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU %A Muhan Erkuş , Hedef Özgün %T PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU %D 2000 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Erkuş, Muhan , Özgün, Hedef . "PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU". Ege Tıp Dergisi 39 / 2 (Haziran 2000): 147-151 .
AMA Erkuş M , Özgün H . PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU. ETD. 2000; 39(2): 147-151.
Vancouver Erkuş M , Özgün H . PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU. Ege Tıp Dergisi. 2000; 39(2): 147-151.
IEEE M. Erkuş ve H. Özgün , "PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU", Ege Tıp Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 147-151, Haz. 2000