Yıl 2014, Cilt 53 , Sayı 4, Sayfalar 179 - 183 2014-12-01

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı
Rubella and cytomegalovirus seroprevalance among pregnant women admitted to Ege University Hospital

Varıcı Balcı F K [1] , Rslan A [2] , Sertöz R [3] , Altuğlu İ [4]


Amaç: Gebelerde, rubella ve sitomegalovirüsun (CMV) yapmış olduğu primer infeksiyon fetusta ciddi sorunlara yol açar. Çalışmamızda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Seroloji Laboratuvarı'na Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinden gönderilen gebelerde rubella ve CMV seropozitifliğinin geriye dönük araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Ocak 2011 ve Aralık 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Seroloji Laboratuvarına gönderilen yaşları 14-57 arasında (ortalama 29.5) 1875 gebenin serum örneklerinde rubella IgG ve IgM antikorları ve yine aynı tarihlerde gelen, yaşları 17-45 arasında (ortalama 29) olan 1847 gebenin CMV IgG ve IgM antikorları araştırıldı. Serum örnekleri ticari otomatize sistem ile test edildi. Bulgular: 1875 gebenin 1744'ünde (%93,2) rubella IgG pozitifliği, 3'ünde (%0,2) rubella IgM pozitifliği saptandı. 1847 gebenin 1339'ında (%99) CMV IgG pozitifliği, 25'inde (%1,4) CMV IgM pozitifliği saptandı. Rubella açısından bakıldığında yaş arttıkça serum IgG düzeyinde istatiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu görüldü (p=0.006). Sonuç: Gebelikte primer infeksiyon geçirilmesi ile ortaya çıkabilecek sorunlar düşünüldüğünde rubella infeksiyonu açısından aşılamanın ve CMV açısından gebelik öncesi immünite durumunun belirlenmesi ve gebelik döneminde CMV bulaşının önlenmesi konusunda gebenin bilgilendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Aim: Primary infections caused by rubella and cytomegalovirus (CMV) can lead to serious complications in pregnancy. The purpose of this study was to determine seroprevalences of the rubella virus and CMV retrospectively, from samples from pregnant women which were sent to the Ege University Hospital Medical Microbiology Laboratory. Materials and Methods: Between January 2011 and December 2011, 1875 pregnant women (age range 14-57, mean 29.5 years) were screened for rubella antibodies and 1847 pregnant women (age range 17-45, mean 29 years) were screened for CMV antibodies. Serum samples were tested by the automated commercial ELISA system. Results: Rubella IgG seropositivity was detected in 1744 (93.2%) and rubella IgM was detected in 3 (0.2%) of the 1875 pregnant women. For CMV, IgG seropositivity was found in1339 (99%) and CMV IgM in 25 (1.4%) of the 1847 pregnant women. A statistically significant reduction in rubella IgG levels with an increase in age was recorded (p=0.006). Conclusion: The problems that can be caused by primary CMV and rubella infections during pregnancy are serious. For prevention of rubella infections, vaccination programs should be carried out carefully. For CMV infection prevention in pregnancy, determination of the status of CMV immunity before pregnancy and informing pregnant women about preventive measures for transmission of CMV are extremely important.
Diğer ID JA32EY69FE
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Varıcı Balcı F K

Yazar: Rslan A

Yazar: Sertöz R

Yazar: Altuğlu İ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2014
Kabul Tarihi : 7 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014

Bibtex @ { etd344083, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {53}, pages = {179 - 183}, doi = {10.19161/etd.344083}, title = {Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı}, key = {cite}, author = {K, Varıcı Balcı F and A, Rslan and R, Sertöz and İ, Altuğlu} }
APA K, V , A, R , R, S , İ, A . (2014). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı . Ege Tıp Dergisi , 53 (4) , 179-183 . DOI: 10.19161/etd.344083
MLA K, V , A, R , R, S , İ, A . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı" . Ege Tıp Dergisi 53 (2014 ): 179-183 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31444/344083>
Chicago K, V , A, R , R, S , İ, A . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı". Ege Tıp Dergisi 53 (2014 ): 179-183
RIS TY - JOUR T1 - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı AU - Varıcı Balcı F K , Rslan A , Sertöz R , Altuğlu İ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19161/etd.344083 DO - 10.19161/etd.344083 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 183 VL - 53 IS - 4 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344083 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344083 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı %A Varıcı Balcı F K , Rslan A , Sertöz R , Altuğlu İ %T Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı %D 2014 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 53 %N 4 %R doi: 10.19161/etd.344083 %U 10.19161/etd.344083
ISNAD K, Varıcı Balcı F , A, Rslan , R, Sertöz , İ, Altuğlu . "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı". Ege Tıp Dergisi 53 / 4 (Aralık 2014): 179-183 . https://doi.org/10.19161/etd.344083
AMA K V , A R , R S , İ A . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı. ETD. 2014; 53(4): 179-183.
Vancouver K V , A R , R S , İ A . Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı. Ege Tıp Dergisi. 2014; 53(4): 179-183.
IEEE V. K , R. A , S. R ve A. İ , "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı", Ege Tıp Dergisi, c. 53, sayı. 4, ss. 179-183, Ara. 2014, doi:10.19161/etd.344083