Yıl 2014, Cilt 53 , Sayı 4, Sayfalar 207 - 211 2014-12-01

Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?
Is there a correlation between urine culture and urine analysis for patients with urinary stones?

Türk H [1] , İşoğlu C S [2] , Yoldaş M [3] , Karabıçak M [4] , Ekin R G [5] , Zorlu F [6]


Amaç: Böbrek ve/veya üreter taşı olan hastalarda tam idrar analizinin idrar kültürü sonucu ile karşılaştırılması ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Ocak 2013 tarihleri arasında başvuran semptomatik idrar yolları enfeksiyonu (İYE) ön tanısı ile üreter ve/veya böbrek taşı olup tam idrar tetkiki (TİT), idrar mikroskopisi ve idrar kültürü istenen 300 hasta (Grup 1) çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak (Grup 2) aynı tarihler arasında semptomatik İYE ön tanısı ile kliniğimize başvuran TİT, idrar mikroskopisi ve idrar kültürü olan 300 hasta incelendi. Her 3 tetkiki olmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Sonuçlar ki-kare test ve student t-test SPSS v.19.0 kullanılarak değerlendirildi. 0.05'ten küçük p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Hastaların 68 (%11.3)'inde idrar kültüründe üreme oldu, en çok üreyen bakteri E. coli (%77.9) olarak görüldü. Taş olan hastaların 29 (%9.9)'unda, taş olmayan hastaların ise 39 (%13)'unda idrar kültüründe üreme oldu. Grup 1'de nitrit, lökosit, eritrosit ve mikroskopide bakteri görülmesinin negatif prediktif değerleri sırasıyla %93, %96, %96, %90 olarak bulundu. Grup 2 de ise nitrit, lokösit, eritrosit, mikroskopide bakteri görülmesinin negatif prediktif değerleri sırasıyla %88.8, %93.3, %93.2, %87.1 olarak bulundu. Sonuç: Kliniği İYE ile uyumlu hastalar için bakteriüri, piyüri, hematüri ve nitrit testleri tek başlarına tanı koymak için yeterli olmayıp özellikle komplike İYE düşünülen hastalar kültür sonuçları ile birlikte değerlendirilmelidir. Üriner sistem taşı olan hastalarda da bu tetkikler aynı şekilde kullanılabilir. Ancak bu hasta grubu komplike İYE sınıfında değerlendirildiği için mutlaka idrar kültürü yapılmalıdır.
Aim: The aim of the study is compare the reliability and efficacy of full urine tests and urine cultures in kidney and/or ureter stone patients. Materials and Methods: Between January 2011- January 2013, 471 patients who were admitted to our clinic with symptomatic ureter and/or kidney stones were evaluated (Group 1). These patients had a full urine test, urine microscopy and urine culture. The control group (Group 2),consisted the patients who admitted with symptomatic urinary tract infection (UTI) in the same period. The patients who did not have all three diagnostic tests were excluded. Results were evaluated with chi-square and student's t test by SPSS v.19.0. p
Diğer ID JA48DE68UT
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Türk H

Yazar: İşoğlu C S

Yazar: Yoldaş M

Yazar: Karabıçak M

Yazar: Ekin R G

Yazar: Zorlu F

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Aralık 2014
Kabul Tarihi : 6 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014

Bibtex @ { etd344089, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {53}, pages = {207 - 211}, doi = {10.19161/etd.344089}, title = {Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?}, key = {cite}, author = {H, Türk and S, İşoğlu C and M, Yoldaş and M, Karabıçak and G, Ekin R and F, Zorlu} }
APA H, T , S, İ , M, Y , M, K , G, E , F, Z . (2014). Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu? . Ege Tıp Dergisi , 53 (4) , 207-211 . DOI: 10.19161/etd.344089
MLA H, T , S, İ , M, Y , M, K , G, E , F, Z . "Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?" . Ege Tıp Dergisi 53 (2014 ): 207-211 <http://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31444/344089>
Chicago H, T , S, İ , M, Y , M, K , G, E , F, Z . "Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?". Ege Tıp Dergisi 53 (2014 ): 207-211
RIS TY - JOUR T1 - Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu? AU - Türk H , İşoğlu C S , Yoldaş M , Karabıçak M , Ekin R G , Zorlu F Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.19161/etd.344089 DO - 10.19161/etd.344089 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 211 VL - 53 IS - 4 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344089 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344089 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu? %A Türk H , İşoğlu C S , Yoldaş M , Karabıçak M , Ekin R G , Zorlu F %T Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu? %D 2014 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 53 %N 4 %R doi: 10.19161/etd.344089 %U 10.19161/etd.344089
ISNAD H, Türk , S, İşoğlu C , M, Yoldaş , M, Karabıçak , G, Ekin R , F, Zorlu . "Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?". Ege Tıp Dergisi 53 / 4 (Aralık 2014): 207-211 . https://doi.org/10.19161/etd.344089
AMA H T , S İ , M Y , M K , G E , F Z . Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?. ETD. 2014; 53(4): 207-211.
Vancouver H T , S İ , M Y , M K , G E , F Z . Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?. Ege Tıp Dergisi. 2014; 53(4): 207-211.
IEEE T. H , İ. S , Y. M , K. M , E. G ve Z. F , "Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?", Ege Tıp Dergisi, c. 53, sayı. 4, ss. 207-211, Ara. 2014, doi:10.19161/etd.344089