Yıl 2015, Cilt 54 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 18 2015-03-01

Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler
Macular thickness measurements in healthy subjects via optical coherence tomography: Changes with age and gender

İhsan YILMAZ Çağrı MUTAF Turgay SATICI Ferah ÖZÇELİK Ahmet Taylan YAZICI Ahmet DEMİROK [1]


Amaç: Bu çalışmada, bölgemizdeki sağlıklı insanlardaki maküler kalınlık ölçümlerini değerlendirilmesi ve sonuçların yaş ve cinsiyete göre karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Kesitsel çalışmada 100 hastanın (54 kadın, 46 erkek) 200 gözü incelendi. Vakaların tümü 20 yaş ve üzerinde olup tamamında düşük kırma kusuru (±3 diyoptri sferik ekivalan) dışında göz bozukluğu ya da gözü etkileyecek sistemik bir hastalık yoktu. Ön segment ve arka segment muayeneleri yarıklı lamba biyomikroskopisi ile yapıldı. Göz içi basıncı ölçümleri Goldmann aplanasyon tonometrisi ile yapıldı. Maküler kalınlık ölçümleri için Stratus optik koherens tomografi (OKT) kullanıldı. Bulgular: Ortalama yaş 50.7±17.8 (20-89 aralığında) idi. Tüm olguların ortalama fovea kalınlıkları 199.2±24.7 μm (138-276 aralığında), kadın hastaların 195.8±26.9 μm (138-276 aralığında), erkek hastaların ise 203.2±21.2 μm (163-268 aralığında) idi. Ortalama foveal kalınlık, iç temporal kadran ve dış temporal kadran ortalama kalınlıklarının erkek hastalarda istatistiksel olarak daha kalın olduğu bulundu (sırasıyla p=0.035, p=0.015, p=0.025). Hastalar yaş dekatlarına göre karşılaştırıldığında, ölçümler arasında anlamlı fark yoktu. Sonuç: Bu çalışma ile bölgemizdeki Stratus OKT cihazına ait maküler kalınlık normallerini belirlemiş olduk. Yaşla birlikte maküler kalınlıkta değişiklik olmadığı saptandı. Erkeklerde makülanın bazı bölgelerinin kadınlara göre daha kalın olduğunu ve ortalama maküler kalınlığın da erkeklerde daha yüksek olduğunu saptadık.
Aim: In this study, it was aimed to evaluate the macular thickness of healthy subjects in our region and to compare the results by age and gender. Materials and Methods: Two hundred eyes of 100 patients (54 female, 46 male) were included in this cross-sectional study. All cases were over 20 years old and over, and had no ocular or systemic disorder rather than low refractive errors (±3 diopter spherical equivalent). Anterior and posterior segment examinations were performed with slit-lamp biomicroscopy. Goldmann applanation tonometer was used for intraocular pressure measurement. Stratus optical coherence tomography (OCT) was used for macular thickness measurement. Results: The mean age was 50.7±17.8 (range 20-89). Mean foveal thickness was 199.2±24.7 μm (range 138-276) for all cases, 195.8±26.9 μm (range 138-276) for females and 203.2±21.2 μm (range 163-268) for males. The mean foveal thickness, inner temporal quadrant thickness and outer temporal quadrant thickness were significantly higher in males than females (p=0.035, p=0.015 and p=0.025, respectively). There was no difference in age decades. Conclusion: We determined the normal macular thickness measurements for Stratus OCT device in our region. There was no change in macular thickness with ageing. Males have thicker macula at some areas of the macula than females and the mean foveal thickness is higher in males.
Diğer ID JA22UZ63CF
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İhsan YILMAZ Çağrı MUTAF Turgay SATICI Ferah ÖZÇELİK Ahmet Taylan YAZICI Ahmet DEMİROK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Mart 2015
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2015

Bibtex @ { etd344101, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {54}, pages = {15 - 18}, doi = {10.19161/etd.344101}, title = {Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler}, key = {cite}, author = {Demirok, İhsan YILMAZ Çağrı MUTAF Turgay SATICI Ferah ÖZÇELİK Ahmet Taylan YAZICI Ahmet} }
APA Demirok, İ . (2015). Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler . Ege Tıp Dergisi , 54 (1) , 15-18 . Retrieved from https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31445/344101
MLA Demirok, İ . "Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler" . Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 15-18 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31445/344101>
Chicago Demirok, İ . "Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 15-18
RIS TY - JOUR T1 - Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler AU - İhsan YILMAZ Çağrı MUTAF Turgay SATICI Ferah ÖZÇELİK Ahmet Taylan YAZICI Ahmet Demirok Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 18 VL - 54 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler %A İhsan YILMAZ Çağrı MUTAF Turgay SATICI Ferah ÖZÇELİK Ahmet Taylan YAZICI Ahmet Demirok %T Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler %D 2015 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 54 %N 1 %R %U
ISNAD Demirok, İhsan YILMAZ Çağrı MUTAF Turgay SATICI Ferah ÖZÇELİK Ahmet Taylan YAZICI Ahmet . "Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler". Ege Tıp Dergisi 54 / 1 (Mart 2015): 15-18 .
AMA Demirok İ . Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler. ETD. 2015; 54(1): 15-18.
Vancouver Demirok İ . Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(1): 15-18.
IEEE İ. Demirok , "Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler", Ege Tıp Dergisi, c. 54, sayı. 1, ss. 15-18, Mar. 2015, doi:10.19161/etd.344101

Makalenin Yazarları
İhsan YILMAZ Çağrı MUTAF Turgay SATICI Ferah ÖZÇELİK Ahmet Taylan YAZICI Ahmet DEMİROK [1]