Yıl 2015, Cilt 54 , Sayı 1, Sayfalar 26 - 29 2015-03-01

AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of 5-year results of the inversion of inv(16) CBFBETA-MYH11 with real time RT-PCR in patients prediagnosed as AML

Aslı TETİK VARDARLI [1] , Burçin TEZCANLI KAYMAZ [2] , Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ [3] , Sunde YILMAZ SÜSLÜER [4] , Duygu AYGÜNEŞ [5] , Ayşegül DALMIZRAK [6] , Çağdaş AKTAN [7] , Ali Şahin KÜÇÜKASLAN [8] , Tuğçe BALCI [9] , Çağla KAYABAŞI [10] , Besra Özmen YELKEN [11] , Nur Selvi GÜNEL [12] , Çığır Biray AVCI [13] , Buket KOSOVA [14] , Zuhal EROĞLU [15] , Serap AKSOYLAR [16] , Nazan Çetingül Can BALKAN [17] , Deniz YILMAZ [18] , Yeşim AYDINOK [19] , Kaan KAVAKLI [20] , Mahmut TÖBÜ [21] , Murat TOMBULOĞLU [22] , Filiz BÜYÜKKEÇECİ [23] , Fahri ŞAHİN [24] , Güray SAYDAM [25] , Cumhur GÜNDÜZ [26]


Amaç: Bu çalışmada, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'na 2009-2013 yılları arasında akut myeloid lösemi (AML) ön tanısı ile başvuran 402 olgunun (322 yetişkin, 80 çocuk) kan veya kemik iliği örneklerinin inv16 kantitasyon analizlerinin RT-PCR yöntemi ile değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Hastalardan alınan kan ve kemik iliği örneklerinden total RNA/mRNA izolasyonunu takiben cDNA'ları elde edilerek revers-transkriptaz-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemiyle inv16 kantitasyonu LightCycler2 cihazında gerçekleştirildi. Bulgular: Dört yüz iki olgu, inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonu açısından değerlendirildi. Yapılan analiz sonucunda 12 (% 4) erişkin ve 7 (% 9) çocuk olmak üzere toplam 19 olguda inv16 pozitifliği saptandı. Sonuç: Inv16 kantitatif analizi, AML hastalarının klinik değerlendirilmesinde, hastalığın seyri ve remisyon sağlanmasına yönelik tedavi protokollerinin uygulanmasında etkili bir yöntem olduğunu desteklemektedir. AML hasta grubunu içeren daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılarak elde edilen sonuçlar desteklenmelidir.
Aim: In this study, it was aimed to evaluate the analysis of inv16 blood and bone marrow samples quantitively by reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) method of 402 patients (322 adult, 80 children) prediagnosed as acute myeloid leukemia (AML), who were admitted to Ege University Faculty of Medicine, Department of Medical Biology between years 2009-2013. Materials and Methods: cDNA's were obtained following the total RNA/mRNA isolation which were taken from patients' blood and bone marrow samples and quantitaion of inv16 were performed by reverse transcriptase RT-PCR method at LightCycler2. Results: Four hundred and two cases were evaluated in terms of inv(16) CBFBETA-MYH11 inversion. As a result of the analysis, a total of 19 patient were determined inv16 positivity includes 12 adult (% 4) and 7 children (9%). Conclusion: Inv16 of quantitative analysis is supported to be an effective method for clinical evaluation of patients with AML, regarding remission of disease and implimentation of the treatment protocols toward achieving remission. More studies with AML patients are required for confirmation of the results.
Diğer ID JA57NY53ZE
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Aslı TETİK VARDARLI

Yazar: Burçin TEZCANLI KAYMAZ

Yazar: Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ

Yazar: Sunde YILMAZ SÜSLÜER

Yazar: Duygu AYGÜNEŞ

Yazar: Ayşegül DALMIZRAK

Yazar: Çağdaş AKTAN

Yazar: Ali Şahin KÜÇÜKASLAN

Yazar: Tuğçe BALCI

Yazar: Çağla KAYABAŞI

Yazar: Besra Özmen YELKEN

Yazar: Nur Selvi GÜNEL

Yazar: Çığır Biray AVCI

Yazar: Buket KOSOVA

Yazar: Zuhal EROĞLU

Yazar: Serap AKSOYLAR

Yazar: Nazan Çetingül Can BALKAN

Yazar: Deniz YILMAZ

Yazar: Yeşim AYDINOK

Yazar: Kaan KAVAKLI

Yazar: Mahmut TÖBÜ

Yazar: Murat TOMBULOĞLU

Yazar: Filiz BÜYÜKKEÇECİ

Yazar: Fahri ŞAHİN

Yazar: Güray SAYDAM

Yazar: Cumhur GÜNDÜZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Mart 2015
Kabul Tarihi : 14 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2015

Bibtex @ { etd344103, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {54}, pages = {26 - 29}, doi = {10.19161/etd.344103}, title = {AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Vardarlı, Aslı TETİK and Kaymaz, Burçin TEZCANLI and Çetintaş, Vildan BOZOK and Süslüer, Sunde YILMAZ and Aygüneş, Duygu and Dalmızrak, Ayşegül and Aktan, Çağdaş and Küçükaslan, Ali Şahin and Balcı, Tuğçe and Kayabaşı, Çağla and Yelken, Besra Özmen and Günel, Nur Selvi and Avcı, Çığır Biray and Kosova, Buket and Eroğlu, Zuhal and Aksoylar, Serap and Balkan, Nazan Çetingül Can and Yılmaz, Deniz and Aydınok, Yeşim and Kavaklı, Kaan and Töbü, Mahmut and Tombuloğlu, Murat and Büyükkeçeci, Filiz and Şahin, Fahri and Saydam, Güray and Gündüz, Cumhur} }
APA Vardarlı, A , Kaymaz, B , Çetintaş, V , Süslüer, S , Aygüneş, D , Dalmızrak, A , Aktan, Ç , Küçükaslan, A , Balcı, T , Kayabaşı, Ç , Yelken, B , Günel, N , Avcı, Ç , Kosova, B , Eroğlu, Z , Aksoylar, S , Balkan, N , Yılmaz, D , Aydınok, Y , Kavaklı, K , Töbü, M , Tombuloğlu, M , Büyükkeçeci, F , Şahin, F , Saydam, G , Gündüz, C . (2015). AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi . Ege Tıp Dergisi , 54 (1) , 26-29 . DOI: 10.19161/etd.344103
MLA Vardarlı, A , Kaymaz, B , Çetintaş, V , Süslüer, S , Aygüneş, D , Dalmızrak, A , Aktan, Ç , Küçükaslan, A , Balcı, T , Kayabaşı, Ç , Yelken, B , Günel, N , Avcı, Ç , Kosova, B , Eroğlu, Z , Aksoylar, S , Balkan, N , Yılmaz, D , Aydınok, Y , Kavaklı, K , Töbü, M , Tombuloğlu, M , Büyükkeçeci, F , Şahin, F , Saydam, G , Gündüz, C . "AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi" . Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 26-29 <https://egetipdergisi.com.tr/tr/pub/issue/31445/344103>
Chicago Vardarlı, A , Kaymaz, B , Çetintaş, V , Süslüer, S , Aygüneş, D , Dalmızrak, A , Aktan, Ç , Küçükaslan, A , Balcı, T , Kayabaşı, Ç , Yelken, B , Günel, N , Avcı, Ç , Kosova, B , Eroğlu, Z , Aksoylar, S , Balkan, N , Yılmaz, D , Aydınok, Y , Kavaklı, K , Töbü, M , Tombuloğlu, M , Büyükkeçeci, F , Şahin, F , Saydam, G , Gündüz, C . "AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 54 (2015 ): 26-29
RIS TY - JOUR T1 - AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi AU - Aslı TETİK Vardarlı , Burçin TEZCANLI Kaymaz , Vildan BOZOK Çetintaş , Sunde YILMAZ Süslüer , Duygu Aygüneş , Ayşegül Dalmızrak , Çağdaş Aktan , Ali Şahin Küçükaslan , Tuğçe Balcı , Çağla Kayabaşı , Besra Özmen Yelken , Nur Selvi Günel , Çığır Biray Avcı , Buket Kosova , Zuhal Eroğlu , Serap Aksoylar , Nazan Çetingül Can Balkan , Deniz Yılmaz , Yeşim Aydınok , Kaan Kavaklı , Mahmut Töbü , Murat Tombuloğlu , Filiz Büyükkeçeci , Fahri Şahin , Güray Saydam , Cumhur Gündüz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.19161/etd.344103 DO - 10.19161/etd.344103 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 29 VL - 54 IS - 1 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.344103 UR - https://doi.org/10.19161/etd.344103 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi %A Aslı TETİK Vardarlı , Burçin TEZCANLI Kaymaz , Vildan BOZOK Çetintaş , Sunde YILMAZ Süslüer , Duygu Aygüneş , Ayşegül Dalmızrak , Çağdaş Aktan , Ali Şahin Küçükaslan , Tuğçe Balcı , Çağla Kayabaşı , Besra Özmen Yelken , Nur Selvi Günel , Çığır Biray Avcı , Buket Kosova , Zuhal Eroğlu , Serap Aksoylar , Nazan Çetingül Can Balkan , Deniz Yılmaz , Yeşim Aydınok , Kaan Kavaklı , Mahmut Töbü , Murat Tombuloğlu , Filiz Büyükkeçeci , Fahri Şahin , Güray Saydam , Cumhur Gündüz %T AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi %D 2015 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 54 %N 1 %R doi: 10.19161/etd.344103 %U 10.19161/etd.344103
ISNAD Vardarlı, Aslı TETİK , Kaymaz, Burçin TEZCANLI , Çetintaş, Vildan BOZOK , Süslüer, Sunde YILMAZ , Aygüneş, Duygu , Dalmızrak, Ayşegül , Aktan, Çağdaş , Küçükaslan, Ali Şahin , Balcı, Tuğçe , Kayabaşı, Çağla , Yelken, Besra Özmen , Günel, Nur Selvi , Avcı, Çığır Biray , Kosova, Buket , Eroğlu, Zuhal , Aksoylar, Serap , Balkan, Nazan Çetingül Can , Yılmaz, Deniz , Aydınok, Yeşim , Kavaklı, Kaan , Töbü, Mahmut , Tombuloğlu, Murat , Büyükkeçeci, Filiz , Şahin, Fahri , Saydam, Güray , Gündüz, Cumhur . "AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi". Ege Tıp Dergisi 54 / 1 (Mart 2015): 26-29 . https://doi.org/10.19161/etd.344103
AMA Vardarlı A , Kaymaz B , Çetintaş V , Süslüer S , Aygüneş D , Dalmızrak A , Aktan Ç , Küçükaslan A , Balcı T , Kayabaşı Ç , Yelken B , Günel N , Avcı Ç , Kosova B , Eroğlu Z , Aksoylar S , Balkan N , Yılmaz D , Aydınok Y , Kavaklı K , Töbü M , Tombuloğlu M , Büyükkeçeci F , Şahin F , Saydam G , Gündüz C . AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi. ETD. 2015; 54(1): 26-29.
Vancouver Vardarlı A , Kaymaz B , Çetintaş V , Süslüer S , Aygüneş D , Dalmızrak A , Aktan Ç , Küçükaslan A , Balcı T , Kayabaşı Ç , Yelken B , Günel N , Avcı Ç , Kosova B , Eroğlu Z , Aksoylar S , Balkan N , Yılmaz D , Aydınok Y , Kavaklı K , Töbü M , Tombuloğlu M , Büyükkeçeci F , Şahin F , Saydam G , Gündüz C . AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi. 2015; 54(1): 26-29.
IEEE A. Vardarlı , B. Kaymaz , V. Çetintaş , S. Süslüer , D. Aygüneş , A. Dalmızrak , Ç. Aktan , A. Küçükaslan , T. Balcı , Ç. Kayabaşı , B. Yelken , N. Günel , Ç. Avcı , B. Kosova , Z. Eroğlu , S. Aksoylar , N. Balkan , D. Yılmaz , Y. Aydınok , K. Kavaklı , M. Töbü , M. Tombuloğlu , F. Büyükkeçeci , F. Şahin , G. Saydam ve C. Gündüz , "AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi", Ege Tıp Dergisi, c. 54, sayı. 1, ss. 26-29, Mar. 2015, doi:10.19161/etd.344103

Makalenin Yazarları
Aslı TETİK VARDARLI [1]
Burçin TEZCANLI KAYMAZ [2]
Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ [3]
Sunde YILMAZ SÜSLÜER [4]
Duygu AYGÜNEŞ [5]
Ayşegül DALMIZRAK [6]
Çağdaş AKTAN [7]
Ali Şahin KÜÇÜKASLAN [8]
Tuğçe BALCI [9]
Çağla KAYABAŞI [10]
Besra Özmen YELKEN [11]
Nur Selvi GÜNEL [12]
Çığır Biray AVCI [13]
Zuhal EROĞLU [15]
Serap AKSOYLAR [16]
Nazan Çetingül Can BALKAN [17]
Yeşim AYDINOK [19]
Mahmut TÖBÜ [21]
Murat TOMBULOĞLU [22]
Filiz BÜYÜKKEÇECİ [23]
Fahri ŞAHİN [24]
Güray SAYDAM [25]
Cumhur GÜNDÜZ [26]