Volume: 43 Issue: 1, 3/1/04

Year: 2004

Research Articles

 

1. ATOPİK VE NON - ATOPİK HASTANE PERSONELİNDE LATEKS DUYARLILIĞI

 

4. TEK SETE KARŞIN ÇOK SETLE YAPILAN SEKİZ HAFTALIK DİRENÇ ANTRENMANLARININ GENÇ ERKEKLERİN KEMİK TURN-OVER MARKERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

 

6. SERVİKS VE OVERLERİ KORUYARAK YAPILAN HİSTEREKTOMİNİN SEKSÜEL FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Case Reports

 

9. POSTMENOPOZAL DÖNEMDE ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ NEDENİ OLAN OVERİN GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ

 

10. ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİTRİGEMİNAL SCHWANNOMUN BT VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU

 

11. ÖZOFAGUSUN SİNOVYAL SARKOMU : OLGU SUNUMU

 

12. MİDENİN MÜLTIPL KARSİNOİD TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU