Volume: 43 Issue: 3, 9/1/04

Year: 2004

Research Articles

 

1. METABOLİK DURUMUN GLOBAL İSKEMİ VE REPERFÜZYONDA BEYİN HASARINA ETKİSİ

 

9. MULTİFOKAL PELVİK MALİGNİTE : OLGU SERİSİ

Case Reports

 

10. PRENATAL TANIDA SAPTANAN SATELLİTLİ Y KROMOZOMUNUN (Yqs) DEĞERLENDİRİLMESİ

 

12. SERVİKAL VERTEBRANIN OSTEOİD OSTEOMASI : Olgu Sunumu

 

13. BÖBREĞİN TOPLAYICI DUKTUS (BELLİNİ DUKTUS) KARSİNOMU : İKİ OLGU SUNUMU