Volume: 43 - Issue: 3

Year: 2004

Research Articles

1. METABOLİK DURUMUN GLOBAL İSKEMİ VE REPERFÜZYONDA BEYİN HASARINA ETKİSİ

9. MULTİFOKAL PELVİK MALİGNİTE : OLGU SERİSİ

Case Reports

10. PRENATAL TANIDA SAPTANAN SATELLİTLİ Y KROMOZOMUNUN (Yqs) DEĞERLENDİRİLMESİ

12. SERVİKAL VERTEBRANIN OSTEOİD OSTEOMASI : Olgu Sunumu

13. BÖBREĞİN TOPLAYICI DUKTUS (BELLİNİ DUKTUS) KARSİNOMU : İKİ OLGU SUNUMU