Volume: 45 Issue: 2, 6/1/06

Year: 2006

Research Articles

 

1. PANKREATİK ADENOKARSİNOM VE PANKREATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK p53 VE Ki 67 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

4. GNRH AGONİST TEDAVİSİNİN PREMENOPOZAL MYOMU OLAN KADINLARDA UTERİN ARTER KAN AKIMI ÜZERİNE ETKİSİ

 

6. HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN MAMOGRAFİK PARANKİM DANSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

 

7. HEPATOSELLÜLER KARSİNOMLARDA SOMATOSTATİN RESEPTÖR 1 EKSPRESYONU

 

9. NÖROŞİRÜRJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN HASTANE ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

10. EPİTELİAL OVARYUM KANSERLERİNE EŞLİK EDEN OVARYAN ENDOMETRİOZİS

Case Reports

 

11. PANKREAS ADENOSKUAMÖZ KARSİNOMU (OLGU SUNUMU)

 

12. HUNTINGTON HASTALIĞI: İKİ OLGU

 

13. KEMİK METASTAZI İLE TANI KONULMUŞ METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU