Volume: 50 Issue: 4, 10/1/11

Year: 2011

Research Articles

 

4. Perkütan nefrolitotomi: İlk 110 böbrek ünitesindeki deneyimimiz

 

7. Kraniyotomi sonrası ağrı tedavisi

Case Reports

 

8. Fetal geçiş gösteren maternal primer CMV enfeksiyonu

 

9. Enteroskopide tespit edilen tenia saginata

 

10. Odontojen enfeksiyon ile karışan kemik içi yerleşimli mandibuler hemanjiom

 

11. Akut promyelositik lösemili bir hastada hepatosplenik Geotrichum capitatum enfeksiyonu

 

12. Addison hastalığı ve gebelik