Volume: 51 Issue: 4, 12/1/12

Year: 2012

Research Articles

 

2. Meta-analiz: Türk Toplumunda MTHFR c.677C>T polimorfizmi ve kanser ilişkisi

 

5. Klinik olarak endometrial polip tanısı alan olguların retrospektif analizi

 

6. Herpetik ön üveitlerde tedavi sonuçlarımız

Case Reports

 

8. Cerrahi sonrası hızlı tekrarlayan andiferansiye uterin sarkom

 

10. Nöbeti taklit eden uzun QT sendromu